Projekti

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/19/A/016
Jaunu efektīvu PARP inhibitoru izstrāde (2020-2023)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/19/A/004
Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas jomā (2019-2023)

Projekta Nr. 1.1.1.1/18/A/063
Nākošās paaudzes agregācijas inducētās emisijasluminogēni kā mākslīgās gaismas avoti (2019-2022)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/18/A/004 
Ķīmiski modificēts mākslīgais zirnekļu zīds (2019-2022)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/19/A/001
Hirālu /frustrated/ Luisa skābju pāru sintēze un pielietojums asimetriskajā katalīzē (2019-2023)

Vienošanās Nr. 1.1.1.1/18/A/043
Inovatīvi risinājumi pavasara savvaļas ārstniecības un aromātisko augu audzēšanas tehnoloģijās un izmantošanā (2019-2022)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007
Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (2018-2022)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/003
Fluorēti mazie cikli zāļu vielu konstruēšanai: Jaunu fluormetilēna pārneses reaģentu izstrāde (2018-2020)

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/17/A/004
Aminoskābju funkcionalizēšana izmantojot C(sp3)-H saites aktivēšanas pieeju (2018-2020)

Projekta numurs: KC-PI-2017/32
Jaunas zāles epilepsijas ārstēšanā (2017-2020)

Projekta numurs: KC-PI-2020/15
Jauna pretmalārijas zāļvielas kandidāta izveide (2020)

Projekta numurs: KC-PI-2020/16
Mikrocaurulītes saistošās vielas izstrāde par pretvēža zālēm ar samazinātu sistēmisko toksicitāti (2020)

Projekta numurs: KC-PI-2020/37
Antimetastatiskā un vēža prevencijas zāļvielas kandidāta izstrāde (2020)

Vienošanās Nr. 1.1.1.4/17/I/007
Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas (2017-2020)

FLPP logo purple 1

Projekts Nr. lzp-2018/1-0275
Beta-amiloīda peptīda īso analogu potenciāls Alzheimera slimības ārstēšanā (2018-2021)

Projekts Nr. Izp-2018/1-0081
Trimetilamīna N-oksīds kā marķieris neveselīgai diētai un kardiometabolajiem riskiem (2018-2021)

Projekts Nr. Izp-2018/1-0082
Jaunu zāļu mērķu atklāšana TMLHE-izgriezta gēna pelēs (2018-2021)

Projekts Nr. Izp-2018/1-0143
Izoformu selektīvi PDI inhibitori: dizains, sintēze un SAR (2018-2021)

Projekts Nr. lzp-20182/0234
No molekulām uz kristāliem: molekulu pašasociācija kristalizējot no šķīduma (2018-2020)

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem (2020)

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0004
Drošu tehnoloģiju integrācija aizsardzībai pret Covid-19 veselības aprūpes un augsta riska zonās (2020)

PostDoc

Agarvāla enāla sintēzes izstrāde kilograma apjomā un tā pielietojums prostaglandīna PGA2 totālajā sintēzē (2019-2022)

Amfifilie sintētiskie lipīdi teranostisku nanosistēmu iegūšanai (2020-2023)

Amiloīdu šķērs-mijiedarbību mehānisma strukturālie un kinētikas pētījumi (2018-2021)

Augstākas pievienotās vērtības produktu iegūšana no (-)-β-kariofilēna (2019 -2022)

Bifunkcionālie amfifīlie sintētiskie lipīdu analogi – pašasociējošās īpašības un bioloģiskās aktivitātes (2019-2022)

C-H funkcionalizēšana, izmantojot elektroķīmiski ģenerētus organo-l3-bromānus (2019-2022)

Elektrofīla fluorēšana kā efektīva pieeja jaunu bioaktīvu molekulu sintēzei un fluora aizvietotāja ietekmes uz iegūto savienojumu fizikāli ķīmiskajām īpašībām pētījumi (2018-2021)

Jaunas daudzcentru ar polielektroniem savienota organosilīcija un organogermanija sistēmas, kas izmanto tīšu hiperkoordināciju molekulārā nanomehānikā un elektronikā (2020-2023)

Jauni metaloenzīmu inhibitori kā pretvēža vielas (2020-2023)

Jaunu aminoglikozīdu antibiotiku dizains un izstrāde multirezistentu infekcijas slimību ārstēšanai (2020-2023)

Jaunu SERM/SERD aģentu izstrāde (2020-2023)

PARP inhibitoru izstrāde ārstniecisko preparātu rezistences pārvarēšanai (2019-2022)

Plasmepsīnu IX un X inhibitoru dizains malārijas zāļvielu izveidei (2019-2022)

Sigma šaperona proteīns kā jauns zāļu vielu mērķis (2019-2022)

Sigma-1 receptora nozīme seksuālajā funkcijā (2017-2020)

Stereoselektīva Lūisa bāzes katalīze ilgtspējīgiem ķīmijas procesiem (2020-2023)

Uz fragmentu pieejas balstīta zāļu vielu atklāšanas metode, izmantojot KMR aktīvas zondes (2019-2022)

EranetRus_2017

Tioredoksīna reduktāzes inhibitoru pētījumi jaunu pretvēža līdzekļu iegūšanai 2018 – 2020