Zinātniskā padome

OSI Zinātniskās padomes (ZP) sastāvs darbu uzsācis 19.12.2022.  ZP darbojas saskaņā ar ZP un ZP vēlēšanu nolikumu (skatīt).

Prof. Edgars Sūna
BalticPictures-46

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) prof. E.Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Orgdenists, G.Vanaga balva, P.Valdena medaļu, V. Capa balvu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.

Prof. Kristaps Jaudzems
BalticPictures47-GOG_0493

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
BalticPictures-14

Zinātniskās padomes goda loceklis

Strādā OSI kopš 1957.g. Ilggadējs Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (1964-2016). LZA īstenais loceklis kopš 1992.g. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, P.Valdena balva, O.Šmīdeberga medaļa, D.H.Grindela medaļa, S.Hillera medaļa.

Dr. chem. Pāvels Arsenjans
BalticPictures-9

OSI strādā kopš 1994. gada. 2001. gadā Latvijas Universitātē ieguva ķīmijas doktora grādu. Kopš 2005. gada vada Farmakomodulatoru sintēzes grupu. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Apbalvots ar S. Hillera medaļu un G.Vanaga balvu.

Prof. Maija Dambrova
BalticPictures13-GOG_0390

Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Dr. chem. Liene Grigorjeva
Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
BalticPictures-25

OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) prof. K. Tamao grupā.

Dr. pharm. Edgars Liepiņš
SONY DSC

OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā strādā kā vadošais pētnieks kopš 2006. gada. Farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē 2001. gadā, doktora grāds farmaceitiskajā farmakoloģijā Latvijas universitātē iegūts 2005. gadā. Stažējies Upsalas Universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Dr. chem. Ilga Mutule
Ilga_Mutule_2021
Dr. chem. Vita Ozola
BalticPictures-47

OSI strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).

Dr. chem. Kārlis Pajuste
Pajuste_crop_09.2019
Dr. chem. Aiva Plotniece
BalticPictures15-GOG_0395

OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007).

Dr. chem. Gints Šmits
G.Smits_04.2019-crop

OSI strādā no 2005. gada, kopš 2019. gada CNS Aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs. Absolvējis RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, 2015. gadā iegūstot doktora grādu ķīmijā. No 2015. līdz 2016. gadam stažējies Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā (EPFL Lausanne) prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadībā. Solomona Hillera balvas laureāts (2015). Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Dr. chem. Jānis Veliks
Janis_Veliks_2021
Dr. med. Līga Zvejniece
Prof. Raivis Žalubovskis
BalticPictures-22

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē. RTU asociētais profesors.

Dr. chem. Kārlis Pajuste un Dr. med. Līga Zvejniece ZP sastāvā darbojas uz Dr. chem. Osvalda Pugoviča un prof. Aigara Jirgensona mandātu nolikšanas laiku.

ZP sēžu darba kārtība un pieņemtie lēmumi

ZP sēde notika 2022. gada 19. decembrī.

 

Darba kārtība
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vietnieka(-ces) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes sekretāra(-es) apstiprināšana
 • OSI Zinātniskās padomes nākamās sēdes datuma noteikšana studentu grantu atskaišu izskatīšanai
Lēmumi
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna.
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Kristaps Jaudzems.
 • Par ZP sekretāri apstiprināta Dr. chem. Elīna Priede.
 • Nākamo ZP sēdi sasaukt 05.01.2023.

ZP sēde notika 2023. gada 5. janvārī.

 

Darba kārtība
 • Divu studentu grantu gala atskaišu noklausīšanās.
 • OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.
 • ZP darbības plāna 2023. gadam apspriešana.
 • Dažādi jautājumi.
Lēmumi
 • Pieņemt abu studentu grantu gala atskaites.
 • Piešķirt finansējumu iekšējā pētniecības granta pieteikuma īstenošanai.
 • Apstiprināt ZP darbības plānu 2023. gadam.
 • Veikt grozījumus 07.03.2019. ZP sēdē Nr. 5 (584) apstiprinātajā “OSI akadēmisko amatu vēlēšanu nolikumā”, papildinot to ar 16. punktu par “OSI emeritētā pētnieka” nosaukuma piešķiršanu.

ZP sēde notika 2023. gada 19. janvārī.

 

Darba kārtība

2023. gada OSI budžeta apspriešana:

 • Infrastruktūras uzturēšanas budžeta projekts.
 • OSI kopējais budžeta plāns (Pārskats par budžeta izpildi).
 • OSI direktora darba alga.
Lēmumi
 • Apstiprināt 2023. gada OSI kopējo budžeta plānu.
 • 2023. gadā direktora algu noteikt 34,00 eiro/stundā.

ZP sēde notika 2023. gada 2. februārī.

 

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • OSI zinātnisko darbinieku snieguma finansējuma apstiprināšana.
 • Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 • vadošā pētnieka amatā apstiprināt 7, pētnieka amatā - 3 un asistenta amatā - 2 OSI darbiniekus.

 • Diviem OSI darbiniekiem piešķirt OSI emeritētā pētnieka goda nosaukumu.
 • Apstiprināt 2022. gada OSI zinātnisko darbinieku sniegumu.

Uzsāktas debates par OSI Attīstības stratēģijas 2022–2027 pasākuma 1.2.7. “Starptautiska zinātnisko padomdevēju paneļa attīstīšana” īstenošanu.

ZP sēde notika 2023. gada 9. februārī.

 

Darba kārtība

 • Potenciālo kandidātu izvirzīšana kalendāram "Zinātne Latvijai".

Lēmumi

Balstoties uz prof.Maijas Dambrovas un Dr. Ilgas Mutules ierosinājumiem,kā kandidātus Izglītības un zinātnes ministrijas nākamā gada kalendāram "Zinātne Latvijai" izvirzīt 4 jaunos zinātniekus (2 sievietes un 2 vīriešus).

ZP sēde notika 2023. gada 2. martā.

 

Darba kārtība

 • Starptautiskā zinātnisko padomdevēju paneļa struktūras un funkciju apspriešana.
 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.

Lēmumi

 • Nākamajā ZP sēdē apspriest administrācijas sagatavoto nolikumu par OSI starptautisko konsultatīvo padomi.
 • Līdz nākamajai ZP sēdei iesūtīt priekšlikumus par kanditātiem darbam OSI starptautiskajā konsultatīvajā padomē.
 • Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 1, pētnieka amatā - 1 un asistenta amatā - 1 OSI darbinieku.

ZP sēde notika 2023. gada 16. martā.

 

Darba kārtība

 • Nolikuma par OSI starptautisko konsultatīvo padomi apspriešana.

Lēmumi

 • Pamatojoties uz aizklāto ZP balsojumu, apstiprināt “Nolikums par Latvijas
  Organiskās sintēzes institūta starptautisko konsultatīvo padomi”.

ZP sēde notika 2023. gada 6. aprīlī.

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI attīstības stratēģijas īstenošanu 2022. gadā.

Lēmumi

 • Pētnieka amatā apstiprināt 1 un asistenta amatā - 5 OSI darbiniekus.
 • Pieņemt direktora atskaiti. Balstoties uz direktora Osvalda Pugoviča ziņojumu, ZP priekšsēdētājs prof. Edgars Sūna ierosināja:
  • ZP locekļiem nākamajā sēdē sniegt priekšlikumus, kā sekmīgi īstenot OSI attīstības stratēģijas pasākumu “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos”;
  • turpināt izvirzīt OSI starptautiskās konsultatīvās padomes zinātnisko padomdevēju kandidātus.

ZP sēde notika 2023. gada 11. maijā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI attīstības stratēģijas pasākuma 1.2.4. “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos” sekmīgas īstenošanas apspriešana.
 3. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) apvienošanu.
 4. OSI direktora vēlēšanu nolikumā nepieciešamo korekciju apspriešana.

Lēmumi

 1. Zinātniskā asistenta amatā apstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Izveidot darba grupu priekšlikumu izstrātei nolikumā “Kārtība, kādā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) piešķir iekšējos grantus pētniecības darbu izstrādei” (apstiprināts 09.05.2017. ZP sēdē Nr. 10(559)).
 3. Atbalstīt protokollēmuma projektu par OSI un BMC apvienošanu.
 4. Uzdot administrācijai aktualizēt “Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” direktora vēlēšanu nolikums” (apstiprināts 25.08.2022. ZP sēdē Nr. 12(646)) saskaņā ar LV esošajiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot ZP atklātajā balsojumā pieņemtās izmaiņas 11. punktā - par minimālajām prasībām Direktora amata kandidātiem.