Zinātniskā padome

OSI Zinātniskās padomes (ZP) sastāvs darbu uzsācis 19.12.2022.  ZP darbojas saskaņā ar ZP un ZP vēlēšanu nolikumu (skatīt).

ZP darba kārtību un pieņemtos lēmumus skatīt zemāk.

Zinātniskās padomes locekļi

Prof. Edgars Sūna
Edgars Sūna

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) prof. E.Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, G.Vanaga balva, P.Valdena medaļa, V. Capa balva. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.

Prof. Kristaps Jaudzems
Foto Kristaps Jaudzems

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
Foto Gunars Duburs

Zinātniskās padomes goda loceklis

Strādā OSI kopš 1957.g. Ilggadējs Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (1964-2016). LZA īstenais loceklis kopš 1992.g. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, P.Valdena balva, O.Šmīdeberga medaļa, D.H.Grindela medaļa, S.Hillera medaļa.

Dr. chem. Pāvels Arsenjans
Foto Pavels Arsenjans

OSI strādā kopš 1994. gada. 2001. gadā Latvijas Universitātē ieguva ķīmijas doktora grādu. Kopš 2005. gada vada Farmakomodulatoru sintēzes grupu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais  loceklis. Apbalvots ar S. Hillera medaļu un G.Vanaga balvu. Ministru Kabineta balvas laureāts.

 

Prof. Maija Dambrova
Foto Maija Dambrova

Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Dr. chem. Liene Grigorjeva
Foto Liene Grigorjeva

OSI strādā no 2006. gada, kopš 2018. gada ieņem vadošās pētnieces amatu Organiskās sintēzes metodoloģijas grupā. Absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, 2013. gadā ieguvusi Ķīmijas doktora grādu. Stažējusies Hjūstonas Universitātē (ASV, 2013-2016), M. Straumaņa – A. Ieviņa balvas (2010), E. Lukevica balvas (2014), Solomona Hillera balvas (2016), L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu (2023) laureāte. RTU docente. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle.

Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
Foto Martins Katkevics

OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) prof. K. Tamao grupā.

Dr. pharm. Edgars Liepiņš
Foto Edgars Liepins

OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā strādā kā vadošais pētnieks kopš 2006. gada. Farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē 2001. gadā, doktora grāds farmaceitiskajā farmakoloģijā Latvijas universitātē iegūts 2005. gadā. Stažējies Upsalas Universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Dr. chem. Ilga Mutule
Foto Ilga Mutule

OSI strādā no 1996. gada, kopš 2018. gada ieņem vadošās pētnieces amatu Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. 2006.g. ieguvusi Ķīmijas doktora grādu RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. Stažējusies Upsalas Universitātē (Zviedrija, 1998-2000), Mičiganas Universitātē (ASV, 2011) un Reinas-Vestfālenas Tehniskajā universitātē (Vācija, 2014).

Dr. chem. Vita Ozola
Foto Vita Ozola

OSI strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).

Dr. chem. Kārlis Pajuste
Foto Karlis Pajuste

OSI strādā kopš 2002. gada. No 2016. gada ieņem vadošā pētnieka  un Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītāja amatu. Kārlis Pajuste absolvējis Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti, kur 2010. gadā ieguvis doktora grādu ķīmijā.  No 2006. līdz 2009. gadam kopā vienu gadu stažējies Kuopio Universitātē (Somija) prof. A. Urtti grupā. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

Dr. chem. Aiva Plotniece
Foto Aiva Plotniece

OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007). Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Dr. chem. Gints Šmits
Foto Gints Smits

OSI strādā no 2005. gada, kopš 2019. gada CNS Aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs. Absolvējis RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, 2015. gadā iegūstot doktora grādu ķīmijā. No 2015. līdz 2016. gadam stažējies Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā (EPFL Lausanne) prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadībā. Solomona Hillera balvas laureāts (2015). Rīgas Tehniskās universitātes docents. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.

Dr. chem. Jānis Veliks
Foto Janis Veliks
Dr. med. Līga Zvejniece
Prof. Raivis Žalubovskis
Foto Raivis Zalubovskis

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē. RTU asociētais profesors.

Dr. chem. Kārlis Pajuste un Dr. med. Līga Zvejniece ZP sastāvā darbojas uz Dr. chem. Osvalda Pugoviča un prof. Aigara Jirgensona mandātu nolikšanas laiku.

ZP sēžu darba kārtība un pieņemtie lēmumi
13.05.2024. Nr. 9 (685)

ZP sēde notika klātienē 2024. gada 9. maijā. Balsošana notika 9. maijā darba dienas laikā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI publicēšanas stratēģijas apspriešana.

Lēmumi

 1. Pētnieka amatā apstiprināt 2 OSI darbiniekus, asistenta amatā – 1.
 2. OSI publicēšanas stratēģijas apspriešana

2.1. OSI publicēšanai rekomendējamo žurnālu sarakstu neveidot. Atstāt esošo snieguma finansējuma Nolikumu bez izmaiņām, aktīvi sēkot līdzi situācijai valsts līmenī, un atgiezties pie šī jautājuma nepieciešamības gadījumā.

2.2. Atbalstīt OSI zinātnieku rakstu publikāciju finansēšanu no ZP līdzekļiem brīvpieejas žurnālos ar impakta faktoru ≥10, kur vismaz viens no korespondējošajiem raksta autoriem ir OSI līdzstrādnieks, sākot ar 2025. gada 1. janvāri. Uzdot OSI administrācijai sagatavot attiecīgo rīkojumu.

13.05.2024. Nr. 8 (684)

ZP sēde notika klātienē 2024. gada 9. maijā.

Darba kārtība

 1. Atkārtots balsojums par OSI un BMC apvienošanos.

Lēmumi

 1. Saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 21.panta sestās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu un septīto daļu, un 21.2 panta pirmo daļu apstiprināt valsts zinātniskā institūta — atvasinātas publiskas personas  “Latvijas Organiskā sintēzes institūta” un valsts zinātniskā institūta — atvasinātas publiskas personas  “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra” apvienošanos un 2026.gada 31.maijā uz minēto reorganizējamo institūtu bāzes izveidot jaunu valsts zinātnisko institūtu — atvasinātu publisku personu, pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu.
08.04.2024. Nr. 7 (683)

ZP sēde notika 2024. gada 4. aprīlī.

Darba kārtība

 1. OSI Pētniecības granta atskaite.

  2. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.

  3. Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 1. Pieņemt OSI Pētniecības granta atskaiti zināšanai.
 2. Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 2 OSI darbiniekus, pētnieka amatā apstiprināt 6 un asistenta amat’aapstiprināt 4 OSI darbiniekus.
 3. Dažādi

3.1. Pieņemt zināšanai OSI direktora p. i. Dr. O. Pugoviča prezentāciju -pārskatu par OSI dalību projektā “Alliance4Life Bridging the Research and Innovation Gap in Life Sciences” (A4L_BRIDGE)
3.2. Atbalstīt Dr. G. Šmita un Dr. J. Velika ierosināto vieslektoru aicināšanu uz OSI. Piedāvāto lektoru pētniecības virzieni – organiskā ķīmija/ bioķīmija un procesu ķīmija.
3.3. Finansiāli atbalstīt lektoru izmitināšanu Dr. Raita Bobrova organizētajā seminārā “Atvērtā koda datorprogrammu BioBB
un PMX izmantošanas iespējas biofizikālajos un medicīnas ķīmijas pētījumos”, kas OSI notiks 10. aprīlī.
3.4. Reaģējot uz direktora vietnieka prof. Aigara Jirgensona prezentāciju un aizsākto diskusiju par OSI zinātnieku publickācijām žurnālos ar predatory pazīmēm, ZP nolēma izstrādāt OSI publicēšanas stratēģiju un izveidot publicēšanai rekomendējamo žurnālu sarakstu.
 

13.03.2024. Nr. 6 (682)

Darba kārtība

 1. Potenciālo kandidātu izvirzīšana Ministru Kabineta balvai.

Lēmumi

 1. Atbalstīt izvirzītā kandidāta rekomendēšanu Ministru Kabineta balvai.
07.03.2024. Nr. 5 (681)

ZP sēde notika 2024. gada 7. martā klātienē.

Darba kārtība

 1. Phan Chin Soon prezentācija par viņa vadītas struktūrvienības “Dabasvielu pētniecības grupa” zinātniskā darba plānu.
 2. Dažādi jautājumi:

2.1. Institūta direktora p. i. Dr. Osvalda Pugoviča prezentācija par ANM grantu konkursa vērtēšanas rezultātiem

2.2. Potenciālo kandidātu izvirzīšana MK balvai

Lēmumi

1. Atbalstīt struktūrvienības “Dabasvielu pētniecības grupa” zinātniskā darba plānu.

2.1. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai un piekrist ierosinājumam veikt aptauju un sniegt priekšlikumus digitalizācijas jautājumā.

2.2. Līdz 11. marta darba dienas beigām elektroniski izvirzīt kandidātus MK balvai

15.02.2024. Nr. 4 (680)

ZP sēde notika ar e-pastu starpniecību.

Darba kārtība

 1. OSI darbinieku 2023. gada snieguma finansējuma saraksta apstiprināšana.

Lēmumi

 1. Apstiprināt OSI darbinieku 2023. gada snieguma finansējuma sarakstu.
05.02.2024. Nr. 3 (679)

ZP sēde notika 2024. gada 1. februārī klātienē, balsošana organizēta elektroniski 1. februārī darba dienas garumā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas
 2. Dažādi – vieslektoru piesaiste.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 13 OSI darbiniekus, pētnieka amatā apstiprināt 4 OSI darbiniekus.
 2. OSI iekšējās zinātniskās vides stimulēšanai katrs ZP loceklis ierosina vieslektora kandidātu. Vieslektoru piesaistē iesaistīt visus OSI darbiniekus. ZP sekretāre apkopo priekšikumus un par tiem informē ZP.
22.01.2024. Nr. 2 (678)

ZP sēde notiek 18. janvārī klātienē. Ar 2024. gada infrastruktūras uzturēšanas budžeta projektu un OSI kopējo budžeta plānu ZP locekļi iepazīstināti pirms sēdes elektroniski.

Darba kārtība

 1. 2024. gada OSI budžeta apspriešana:

1.1. Infrastruktūras uzturēšanas budžeta projekts.
1.2. OSI kopējais budžeta plāns (Pārskats par budžeta izpildi).
1.3. OSI direktora darba alga.
1.4. OSI stratēģiskā plāna apspriešana.

Lēmumi

1.1. Apstiprināt  infrastruktūras uzturēšanas budžeta projektu.

1.2. Apstiprināt 2024. gada OSI kopējo budžeta plānu.

1.3. 2024. gadā direktora algu noteikt 39,00 eiro/stundā.

1.4.  Pieņemt zināšanai direktora p.i. informāciju par startēģiskā plāna izpildei nepieciešamo finansējumu

08.01.2024. Nr. 1 (677)

Sēde notika klātienē 2024. gada 4. janvārī. Balsošana notika elektroniski 5. janvārī darba dienas garumā.

Darba kārtība

 1. Dr. Jāņa Velika ziņojums par viņa vadīto struktūrvienību “Organiskās sintēzes laboratorija”.
 2. Atskaites noklausīšanās par pētniecības granta izpildi.
 3. Starpatskaites noklausīšanās un balsojums par pētniecības granta finansējuma turpināšanu.
 4. 2023. gada OSI studentu grantu gala atskaišu noklausīšanās.
 5. OSI direktora p.i. Osvalda Pugoviča ziņojums par jaunumiem ANM projektu norisē.

Lēmumi

 1. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
 2. Pieņemt atskaiti zināšanai.
 3. Saskaņā ar aizklāta balsojuma rezultātiem, turpināt pētniecības granta finansēšanu.
 4. Pieņemt atskaites zināšanai.
 5. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
 6. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
21.12.2023. Nr. 20(676)

Sēde notika klātienē 2 dienas – 2023. gada  18. un 19. decembrī.

Darba kārtība

 1. 2024. gada OSI studentu grantu pieteikumu izskatīšana.

Informācijai – OSI studentu grantam pieteikušies 15 pretendenti, no kuriem viens dalību konkursā atsaucis.

Lēmumi

 1. Saskaņā ar „Kārtību, kādā OSI piešķir iekšējos grantus studentu zinātnisko darbu izstrādei” noteikto minimālo atbalsta slieksni, atbalstīt 11 studentu grantu pieteikumus un 3 pieteikumus noraidīt.
11.12.2023. Nr. 19(675)

Sēde notika klātienē 2023. gada 7. decembrī.

Darba kārtība

 1. Prezentācija par prof. Kristapa Jaudzema vadīto Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratoriju.
 2. Nolikuma par OSI labāko maģistra un bakalaura darbu apbalvošanu apspriešana.
 3. OSI studentu grantu pieteikumu izskatīšanai plānoto Zinātniskās padomes sēžu datumu un laiku apstiprināšana.
 4. OSI Zinātniskās padomes sekretāra apstiprināšana.

Lēmumi

 1. Pieņemt zināšanai informāciju par prof. Kristapa Jaudzema vadītās Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorijas izveides pamatojumu, galvenajiem darbības rādītājiem, struktūrvienības SVID (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīzi, zinātniskajām kompetencēm, pētniecības virzieniem, pētniecības projektiem un nākotnes plāniem.
 2. Apturēt 23.03.2011. pieņemtā “Nolikums par Latvijas Organiskās sintēzes institūta labāko maģistra darbu apbalvošanu” darbību; uzdot Dr. Lienei Grigorjevai veikt šī nolikuma projekta redakciju un sagatavot “Nolikums par Latvijas Organiskās sintēzes institūta labāko bakalaura darbu apbalvošanu”.
 3. OSI studentu grantu pieteikumu izskatīšanai plānotās ZP sēdes organizēt 18. decembrī plkst. 14:00 – 16:30 un 19. decembrī plkst. 9:00 – 11:30.
 4. Par ZP sekretāri apstiprināt Dr. Marinu Teusu.
01.12.2023. Nr. 18(674)

Sēde notika attālināti.

Darba kārtība

 1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta sasniegumu izvirzīšana Latvijas Zinātņu akadēmijas 2023. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu konkursam

Lēmumi

 1. Latvijas Zinātņu akadēmijas 2023. gada nozīmīgāko zinātnes sasniegumu konkursam izvirzīt 4 OSI veiktos pētījumus.
06.11.2023. Nr. 17(673)

Sēde notika klātienē 2023. gada 2. novembrī

Darba kārtība

 1. OSI direktores ziņojums par jaunumiem saistībā ar Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta aktivitātēm.
 2. Ar LZA izsludināto konkursu “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2023. gadā” saistītu jautājumu apspriešana.
 3. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 4. OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.

Lēmumi

 1. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
 2. Balstoties uz iepriekšējos gados izstrādātajiem kritērijiem, uzdot OSI administrācijai izvirzīt iespējamos kandidātus dalībai konkursā. ZP locekļiem pēc saviem ieskatiem izvirzīt kandidātus ar e-pasta starpniecību. Balsošanu par izvirzītajiem kandidātiem organizēt elektroniski laika posmā 21.11.2023.–24.11.2023.
 3. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 3 OSI darbiniekus, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku.
 4. Atbalstīt OSI iekšējā pētniecības granta pieteikumu.
 5. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.
17.10.2023. Nr. 16(672)

Sēde notika klātienē 2023. gada 17. oktobrī

Darba kārtība

 1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktora vēlēšanas.

Lēmumi

 1. OSI direktora amatā no 18.10.2023. apstiprināt Daci Kārkli uz nākamajiem 5 gadiem līdz 17.10.2028.
09.10.2023. Nr. 15(671)

Sēde notika klātienē 2023. gada 5. oktobrī

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Ar OSI direktora vēlēšanām saistītu jautājumu apspriešana.
 3. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par jaunumiem saistībā ar valsts pētījumu programmu “Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma”.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 3 OSI darbiniekus, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku un assistenta amatā – 3 OSI darbiniekus. Vadošā pētnieka amatā neapstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Nodrošināt priekšlaicīgas balsošanas iespēju ZP locekļiem, kuri nevarēs piedalīties 17. oktobrī plānotajā OSI direktora vēlēšanu sapulcē.
11.09.2023. Nr. 14(670)

Sēde notika klātienē 2023. gada 7. septembrī.

Darba kārtība

 1. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācijas projekta uzraudzību. 
 2. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes izveides progresu.
 3. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 4. Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 1. Apstiprināt OSI un BMC konsolidācijas projekta uzraudzības modeli.
 2. Apstiprināt OSI SKP locekļu indikatīvo sarakstu.
 3. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 1 OSI darbinieku, pētnieka amatā – 7 OSI darbiniekus un assistenta amatā – 5 OSI darbiniekus.
 4. Apstiprināt ZP izvirzīto kandidatūru rekomendēšanai Ministru kabineta balvai.  
31.08.2023. Nr. 13(669)

Sēde notika klātienē 2023. gada 29. augustā.

Darba kārtība

 1.  Ar OSI direktora vēlēšanām saistītu jautājumu apspriešana.
 2. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par aktualitātēm saistībā ar OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes izveidošanu.

Lēmumi

 1. Konkursu uz OSI direktora amata vietu izsludināt 01.09.2023., pieteikšanās termiņu noteikt 01.10.2023.; atalgojumu – 34.00 EUR/stundā. OSI direktora vēlēšanu sapulci organizēt 17.10.2023. plkst. 10:00.
14.08.2023. Nr. 12(668)

Sēde notika klātienē 2023. gada 10. augustā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Studentu grantu noslēguma atskaišu noklausīšanās.
 3. Iekšējā granta starpatskaites noklausīšanās.
 4. Direktora ziņojums par aktualitātēm saistībā ar OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra apvienošanu.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka apmatā apstiprināt 1 OSI darbinieku, pētnieka amatā – 1 OSI darbinieku un assistenta amatā – 3 OSI darbiniekus.
 2. Pieņemt divu jauno doktoru atskaites par sudentu granta ietvaros paveikto.
 3. Turpināt OSI iekšējā pētniecības granta finansēšanu.
 4. Pieņemt sniegto informāciju zināšanai.

30.06.2023. Nr. 11(667)

Sēde notika klātienē 2023. gada 29. jūnijā

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. Studentu grantu vidusposma atskaišu noklausīšanās, balsojums par finansējuma turpināšanu.
 3. Balsojuma par OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes locekļu kandidātiem rezultātu apspriešana.

Lēmumi

 1. Asistenta amatā apstiprināt 2 OSI darbiniekus.
 2. Turpināt visu 7 studentu grantu finansēšanu.
 3. Uzdot administrācijai uzrunāt ZP atlasītos kandidātus iesaistīties OSI Starptautiskajā konsultatīvajā padomē.

 

20.06.2023. Nr. 10(666)

Sēde notika attālināti ar e-pasta starpniecību.

Darba kārtība

 1. OSI darbinieka izvirzīšana apbalvošanai.

Lēmumi

 1. Atbalstīt izvirzītā kandidāta rekomendēšanu apbalvošanai ar Triju Zvaigžņu ordeni.
09.06.2023. Nr.9 (665)

ZP sēde notika 2023. gada 8. jūnijā.

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.
 3. OSI direktora vēlēšanu nolikuma apstiprināšana.
 4. OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāva apspriešana.
 5. Kandidātu izvirzīšana Latvijas Zinātņu Akadēmijas īsteno un korespondētājlocekļu vēlēšanām.
 6. OSI Fonda dibināšanas apspriešana.
 7. OSI iekšējo grantu nolikuma korekciju izstrādei paredzētas darba grupas izveide.

Lēmumi

 1. Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Piešķirt finansējumu granta pieteikuma īstenošanai.
 3. Apstiprināt 25.08.2022. ZP sēdē Nr. 12(646) pieņemtā “Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” direktora vēlēšanu Nolikums” grozījumus.
 4. Uzdot ZP sekretārei sagatavot sarakstu ar izvirzītajiem OSI Starptautiskās konsultatīvās padomes locekļu kandidātiem un organizēt elektronisku balsošanu par katra kandidāta atbalstīšanu vai noraidīšanu.
 5. Rekomendēt divu OSI vadošo pētnieku kandidatūras LZA korespondētājlocekļa vakancei materiālzinātnes nozarē, divu OSI vadošo pētnieku kandidatūras korespondētājlocekļa vakancei ķīmijas nozarē, un 2 OSI vadošo pētnieku kandidatūras īstenā locekļa vakancei.
 6. Apstiprināt prof. Aigaru Jirgensonu un prof. Kristapu Jaudzemu kā OSI Fonda valdes locekļus.
 7. Apstiprināt darba grupas sastāvu 09.05.2017. ZP sēdē Nr. 10(559) apstiprinātā nolikuma “Kārtība, kādā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) piešķir iekšējos grantus pētniecības darbu izstrādei” izskatīšanai un labojumu sagatavošanai.
16.05.2023. Nr.8 (664)

ZP sēde notika 2023. gada 11. maijā.

 

Darba kārtība

 1. Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 2. OSI attīstības stratēģijas pasākuma 1.2.4. “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos” sekmīgas īstenošanas apspriešana.
 3. Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) apvienošanu.
 4. OSI direktora vēlēšanu nolikumā nepieciešamo korekciju apspriešana.

Lēmumi

 1. Zinātniskā asistenta amatā apstiprināt 1 OSI darbinieku.
 2. Izveidot darba grupu priekšlikumu izstrātei nolikumā “Kārtība, kādā Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) piešķir iekšējos grantus pētniecības darbu izstrādei” (apstiprināts 09.05.2017. ZP sēdē Nr. 10(559)).
 3. Atbalstīt atvasinātas publiskas personas „Latvijas Organiskās sintēzes institūts” (OSI) un atvasinātas publiskas personas „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” reorganizāciju, līdz 2026. gada 30. jūnijam izveidojot vienu juridisku personu – vienu atvasinātu publisku personu, ar nosacījumu, ka:
  • reorganizācijai tiek izmantoti Atveseļošanās un noturības mehānisma projekta līdzekļi vismaz EUR 11 000 000 apmērā;
  • tiek saglabāta abu institūciju (BMC un OSI) identitāte;
  • reorganizētajā iestādē tiek saglabāta struktūrvienību vadītāju kontrole pār projektu un līgumdarbu izpildes rezultātā uzkrātajiem līdzekļiem;
  • reorganizētās iestādes ietvaros netiek palielināts netiešo izmaksu atskaitījumu slogs pētniecisko projektu ietvaros;
  • reorganizētās iestādes augstākajā lēmējinstitūcijā tiek saglabāta OSI un BMC paritāte.

  OSI Zinātniskā padome deleģē OSI direktoru Osvaldu Pugoviču pārstāvēt OSI augstāk minētajā reorganizācijas procesā.

 4. Uzdot administrācijai aktualizēt “Atvasinātas publiskas personas “Latvijas Organiskās sintēzes institūts” direktora vēlēšanu nolikums” (apstiprināts 25.08.2022. ZP sēdē Nr. 12(646)) saskaņā ar LV esošajiem normatīvajiem aktiem, iekļaujot ZP atklātajā balsojumā pieņemtās izmaiņas 11. punktā – par minimālajām prasībām Direktora amata kandidātiem.
11.04.2023. Nr. 7(663)

ZP sēde notika 2023. gada 6. aprīlī.

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • Direktora Osvalda Pugoviča ziņojums par OSI attīstības stratēģijas īstenošanu 2022. gadā.

Lēmumi

 • Pētnieka amatā apstiprināt 1 un asistenta amatā – 5 OSI darbiniekus.
 • Pieņemt direktora atskaiti. Balstoties uz direktora Osvalda Pugoviča ziņojumu, ZP priekšsēdētājs prof. Edgars Sūna ierosināja:
  • ZP locekļiem nākamajā sēdē sniegt priekšlikumus, kā sekmīgi īstenot OSI attīstības stratēģijas pasākumu “Iekšējo grantu sistēmas pilnveide, paredzot atbalstu uzsākot pētniecisko darbību, veicinot jaunu virzienu attīstību un esošo virzienu kapacitātes palielināšanos”;
  • turpināt izvirzīt OSI starptautiskās konsultatīvās padomes zinātnisko padomdevēju kandidātus.
24.03.2023. Nr. 6(662)

ZP sēde notika 2023. gada 16. martā.

 

Darba kārtība

 • Nolikuma par OSI starptautisko konsultatīvo padomi apspriešana.

Lēmumi

 • Pamatojoties uz aizklāto ZP balsojumu, apstiprināt “Nolikums par Latvijas
  Organiskās sintēzes institūta starptautisko konsultatīvo padomi”.
03.03.2023. Nr. 5(661)

ZP sēde notika 2023. gada 2. martā.

 

Darba kārtība

 • Starptautiskā zinātnisko padomdevēju paneļa struktūras un funkciju apspriešana.
 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.

Lēmumi

 • Nākamajā ZP sēdē apspriest administrācijas sagatavoto nolikumu par OSI starptautisko konsultatīvo padomi.
 • Līdz nākamajai ZP sēdei iesūtīt priekšlikumus par kanditātiem darbam OSI starptautiskajā konsultatīvajā padomē.
 • Vadošā pētnieka amatā apstiprināt 1, pētnieka amatā – 1 un asistenta amatā – 1 OSI darbinieku.
20.02.2023. Nr. 4(660)

ZP sēde notika 2023. gada 9. februārī.

 

Darba kārtība

 • Potenciālo kandidātu izvirzīšana kalendāram “Zinātne Latvijai”.

Lēmumi

Balstoties uz prof.Maijas Dambrovas un Dr. Ilgas Mutules ierosinājumiem,kā kandidātus Izglītības un zinātnes ministrijas nākamā gada kalendāram “Zinātne Latvijai” izvirzīt 4 jaunos zinātniekus (2 sievietes un 2 vīriešus).

03.02.2023. Nr. 3(659)

ZP sēde notika 2023. gada 2. februārī.

 

Darba kārtība

 • Akadēmiskā personāla vēlēšanas.
 • OSI zinātnisko darbinieku snieguma finansējuma apstiprināšana.
 • Dažādi jautājumi.

Lēmumi

 • vadošā pētnieka amatā apstiprināt 7, pētnieka amatā – 3 un asistenta amatā – 2 OSI darbiniekus.

 • Diviem OSI darbiniekiem piešķirt OSI emeritētā pētnieka goda nosaukumu.
 • Apstiprināt 2022. gada OSI zinātnisko darbinieku sniegumu.

Uzsāktas debates par OSI Attīstības stratēģijas 2022–2027 pasākuma 1.2.7. “Starptautiska zinātnisko padomdevēju paneļa attīstīšana” īstenošanu.

19.01.2023. Nr. 2(658)

ZP sēde notika 2023. gada 19. janvārī.

 

Darba kārtība

2023. gada OSI budžeta apspriešana:

 • Infrastruktūras uzturēšanas budžeta projekts.
 • OSI kopējais budžeta plāns (Pārskats par budžeta izpildi).
 • OSI direktora darba alga.
Lēmumi
 • Apstiprināt 2023. gada OSI kopējo budžeta plānu.
 • 2023. gadā direktora algu noteikt 34,00 eiro/stundā.
06.01.2023. Nr. 1(657)

ZP sēde notika 2023. gada 5. janvārī.

 

Darba kārtība
 • Divu studentu grantu gala atskaišu noklausīšanās.
 • OSI iekšējā pētniecības granta pieteikuma izskatīšana.
 • ZP darbības plāna 2023. gadam apspriešana.
 • Dažādi jautājumi.
Lēmumi
 • Pieņemt abu studentu grantu gala atskaites.
 • Piešķirt finansējumu iekšējā pētniecības granta pieteikuma īstenošanai.
 • Apstiprināt ZP darbības plānu 2023. gadam.
 • Veikt grozījumus 07.03.2019. ZP sēdē Nr. 5 (584) apstiprinātajā “OSI akadēmisko amatu vēlēšanu nolikumā”, papildinot to ar 16. punktu par “OSI emeritētā pētnieka” nosaukuma piešķiršanu.
19.12.2022. Nr.22(656)

ZP sēde notika 2022. gada 19. decembrī.

 

Darba kārtība
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja(-s) vietnieka(-ces) vēlēšanas
 • OSI Zinātniskās padomes sekretāra(-es) apstiprināšana
 • OSI Zinātniskās padomes nākamās sēdes datuma noteikšana studentu grantu atskaišu izskatīšanai
Lēmumi
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Edgars Sūna.
 • Par OSI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts LZA akadēmiķis, prof. Kristaps Jaudzems.
 • Par ZP sekretāri apstiprināta Dr. chem. Elīna Priede.
 • Nākamo ZP sēdi sasaukt 05.01.2023.