Zinātniskā padome

Zinātniskās padomes sastāvs ievēlēts Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātnieku kopsapulcē un darbu uzsācis 17.12.2018.  

Prof. Edgars Sūna
BalticPictures-46

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

OSI strādā kopš 1990. gada. 1996. gadā stažējies Viskonsinas Universitātē Madisonā (ASV) prof. E.Vedēja laboratorijā. LU Ķīmijas doktors (1999). Kopš 2003. gada – laboratorijas vadītājs, kopš 2006. gada – vadošais pētnieks. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Orgdenists, G.Vanaga balva, P.Valdena medaļu, V. Capa balvu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. LU Ķīmijas fakultātes profesors.

Prof. Kristaps Jaudzems
BalticPictures47-GOG_0493

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

OSI Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs. Stažējies Scripps pētniecības institūtā (ASV), Lionas Augsta magnētiskā lauka centrā (Francija) un Austrālijas Nacionālajā universitātē. Pētījumi saistīti ar proteīnu struktūras un proteīnu-zāļvielu mijiedarbības izpēti, izmantojot kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopiju. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LU Ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Dr. chem. hab. Gunārs Duburs
BalticPictures-14

Zinātniskās padomes goda loceklis

Strādā OSI kopš 1957.g. Ilggadējs Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorijas vadītājs (1964-2016). LZA īstenais loceklis kopš 1992.g. Izstrādājis un ieviesis divus oriģinālus medicīnas preparātus, vienu lauksaimniecības preparātu. Apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis, Latvijas Valsts prēmija, Gustava Vanaga balva, P.Valdena balva, O.Šmīdeberga medaļa, D.H.Grindela medaļa, S.Hillera medaļa.

Dr. chem. Pāvels Arsenjans
BalticPictures-9

OSI strādā kopš 1994. gada. 2001. gadā Latvijas Universitātē ieguva ķīmijas doktora grādu. Kopš 2005. gada vada Farmakomodulatoru sintēzes grupu. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis. Apbalvots ar S. Hillera medaļu un G.Vanaga balvu.

Prof. Maija Dambrova
BalticPictures13-GOG_0390

Latvijas Universitātē ar izcilību absolvējusi Ķīmijas fakultāti, kā arī aizstāvējusi Bioloģijas maģistra grādu. Upsalas Universitātē (Zviedrija) aizstāvējusi Farmācijas doktora grādu. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā ieguvusi Profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Kopš 2001. gada vada Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratoriju. Apbalvota ar D. H. Grindeļa un akadēmiķa S. Hillera medaļām, laureāte L’Oreal Latvijas stipendijai Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekle.

Prof. Ivars Kalviņš
Profesors Ivars Kalviņš

Ķīmiķis, beidzis Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti. Strādā Organiskās sintēzes institūtā no 1969.g. No 1989.g. direktora vietnieks zinātniskā darbā, no 1992.g. arī Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs. No 2003. g. decembra līdz 2015.g. februārim – institūta direktors. I.Kalviņš ir oriģināla antiišēmiska preparāta Mildronāta un imunostimulātora Leakadīna, jaunu oriģinālu Mildronātu saturošu farmaceitisku produktu autors (Kapikors, Mildronāts GX, Neomildronāts), kā arī viens no pretvēža preparāta Belinostats autoriem.  Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, LZA Senāta loceklis. Inaugurēts par Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas locekli Zalcburgā, Ukrainas Stomatoloģiskās akadēmijas goda locekli.

Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
BalticPictures-25

OSI strādā kopš 1989. gada. No 2004. gada vadošais pētnieks un no 2007. gada Bioloģiski aktīvo savienojumu sintēzes laboratorijas vadītājs. Mārtiņš Katkevičs ir beidzis RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti un 1996. gadā ieguvis ķīmijas doktora grādu, kā arī no 1997. līdz 1999 gadam studējis un strādājis Kioto Universitātē (Japāna) prof. K. Tamao grupā.

Dr. pharm. Edgars Liepiņš
SONY DSC

OSI Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijā strādā kā vadošais pētnieks kopš 2006. gada. Farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē 2001. gadā, doktora grāds farmaceitiskajā farmakoloģijā Latvijas universitātē iegūts 2005. gadā. Stažējies Upsalas Universitātē. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis.

Dr. chem. Ilga Mutule
Ilga_Mutule_2021
Dr. chem. Vita Ozola
BalticPictures-47

OSI strādā no 1989. gada, kopš 2006. gada – vadošā pētniece Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorijā. Absolvējusi RTU Ķīmijas tehnoloģijas fakultāti, 1998. gadā ieguvusi doktora grādu bioorganiskajā ķīmijā (OSI). Stažējusies Vircburgas Universitātē (1998) un Bonnas Universitātē (1999) Vācijā (Prof. C.E.Müller), kā arī Londonas Karaliskajā koledžā (Prof. C.B.Reese, 1996).

Dr. chem. Gints Šmits
G.Smits_04.2019-crop

OSI strādā no 2005. gada, kopš 2019. gada CNS Aktīvo savienojumu laboratorijas vadītājs. Absolvējis RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, 2015. gadā iegūstot doktora grādu ķīmijā. No 2015. līdz 2016. gadam stažējies Šveices Federālajā tehnoloģiju institūtā (EPFL Lausanne) prof. N. Krāmera (N. Cramer) vadībā. Solomona Hillera balvas laureāts (2015). Rīgas Tehniskās universitātes docents.

Dr. chem. Aiva Plotniece
BalticPictures15-GOG_0395

OSI strādā kopš 1991. gada; no 2005. gada vadošā pētniece. Absolvējusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti (1991); turpat ieguvusi maģistra grādu (1996) un aizstāvējusi doktora disertāciju (2003). L’Oreal Latvijas stipendijas Sievietēm zinātnē ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu laureāte (2007).

Dr. chem. Kārlis Pajuste
Pajuste_crop_09.2019
Dr. chem. Kirills Šubins
BalticPictures-39
Dr. chem. Pēteris Trapencieris
BalticPictures-48

Pēc Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultātes beigšanas, kopš 1974.gada strādā Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, kur 1982.gadā saņēmis ķīm.zin.kand. grādu. Kopš 2001.gada vada Organiskās ķīmijas laboratoriju. Apbalvots ar Paula Valdena un Solomona Hillera medaļām, ir LZA korespondētājloceklis. Zinātniskās intereses saistās ar dažādiem organiskās (mazo heterociklu un dabas produktu sintēzes metodoloģija) un medicīniskās ķīmijas (pretvēža zāļu dizains) aspektiem.

Prof. Raivis Žalubovskis
BalticPictures-22

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā strādā kopš 1994. gada. Raivis Žalubovskis ir ieguvis doktora grādu organiskajā ķīmijā KTH (Karaliskā tehniskā augstskola, Stokholma, Zviedrija), bakalaura un maģistra grādus ķīmijā ieguva LU Ķīmijas fakultātē. RTU asociētais profesors.