Organiskā ķīmija

Jaunu sintēzes metodoloģiju izstrāde

 1. Fluormetilēn-pārneses reaģenti
 2. C–H funkcionalizēšana, izmantojot Co katalīzi
 3. C–H funkcionalizēšana, izmantojot Cu katalīzi un hipervalentos I(III) savienojumus
 4. C–H funkcionalizēšana, izmantojot Ru katalīzi
 5. Hirālā katalīze
 6. Diastereoselektīvā sintēze
 7. Heterociklu fluorēšana
  • Pikun, N.V.; Kolesnyk, N.P.; Rusanov, E.B.; Plotniece, A.; Rucins, M.; Sobolev, A.; Shermolovich, Y.G. Tetrahedron 2018, 74, 2884. 10.1016/j.tet.2018.04.075
  • Pikun, N.V.; Kolesnyk, N.P.; Rusanov, E.B.; Plotniece, A.; Sobolev, A.; Domracheva, I.; Shermolovich, Y.G. New J. Chem. 2019, 43, 10537. 10.1039/C9NJ01446B
 8. Karbēnija jonu ķīmija
 9. Aminospirtu un aminoskābju sintēze
 10. Selēna ķīmija
 11. Organiskā elektrosintēze
  • Rodrigo, E.; Baunis, H.; Suna, E.; Waldvogel, S.R. Chem. Comm. 2019, 55, 12255. 10.1039/C9CC06054E
  • Lielpetere, A.; Jirgensons, A. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 5094. 10.1039/C8OB01339J
  • Koleda, O.; Broese, T.; Noetzel, J.; Roemelt, M.; Suna, E.; Francke, R. J. Org. Chem. 2017, 82, 11669. 10.1021/acs.joc.7b01686

Dabasvielu sintēze

 1. Libigīns A
  • Grigorjeva, L.; Liepinsh, E.; Razafimahefa, S.; Yahorau, A.; Yahorava, S.; Rasoanaivo, P.; Jirgensons, A.; Wikberg, J. J. Org. Chem. 2014, 79, 4148. 10.1021/jo500318w
 2. Diazonamīds A
  • Mutule, I.; Joo, B.; Medne, Z.; Kalnins, T.; Vedejs, E.; Suna, E. J. Org. Chem. 2015, 80, 3058.10.1021/jo5029419
 3. Pseidotabersonīns
 4. Barmumicīns, limazepīns E un 8-deoksipumiliotoksīns
 5. Vidolicīns
  • Kazak, M.; Priede, M.; Shubin, K.; Bartrum, H. E.; Poisson, J.-F.; Suna E. Org. Lett. 2017, 19, 5356. acs.orglett.7b02635
 6. Jusabamicīns A un C

Materiālzinātne

 1. Jaunas zāļvielu transporta un gēnu transfekcijas sistēmas
  • Loca, D.; Smirnova, A.; Locs, J.; Dubnika, A.; Vecstaudza, J.; Stipniece, L.; Makarova, E.; Dambrova, M. Rep. 2018, 13, 16754. 10.1038/s41598-018-35197-7
  • Rucins, M.; Dimitrijevs, P.; Pajuste, K.; Petrichenko, O.; Jackevica, L.; Gulbe, A.; Kibilda, S.; Smits, K.; Plotniece, M.; Tirzite, D.; Pajuste, K.; Sobolev, A.; Liepins, J.; Domracheva, I.; Plotniece, A. Pharmaceutics 2019, 11,115. 10.3390/pharmaceutics11030115
  • Apsite, G.; Timofejeva, I.; Vezane, A.; Vigante, B.; Rucins, M.; Sobolev, A.; Plotniece, M.; Pajuste, K.; Kozlovska, T.; Plotniece, A. Molecules 2018, 23, 1540. 10.3390/molecules23071540
  • Muhamadejev, R.; Petrova, M.; Smits, R.; Plotniece, A.; Pajuste, K.; Duburs, G.; Liepinsh, E. New J. Chem. 2018, 42, 6942. https://doi.org/10.1039/C8NJ00160J
  • Petrichenko, O.; Rucins, M.; Vezane, A.; Timofejeva, I.; Sobolev, A.; Cekavicus, B.; Pajuste, K.; Plotniece, M.; Gosteva, M.; Kozlovska, T.; Plotniece, A. Chem. Phys. Lipids 2015, 191, 25. 10.1016/j.chemphyslip.2015.08.005
  • Niemirowicz-Laskowska, K.; Głuszek, K.; Piktel, E.; Pajuste, K.; Durnas, B.; Krol, G.; Wilczewska, A. Z.; Janmey, P. A.; Plotniece, A.; Bucki, R. Int. J. Nanomedicine 2018, 3411. 10.2147/IJN.S157564
 2. Luminoforu dizains un sintēze
  • Vigante, B.; Leitonas, K.; Volyniuk, D.; Andruleviciene, V.; Simokaitiene, J.; Ivanova, A.; Bucinskas, A.; Grazulevicius, J. V.; Arsenyan, P. Chem. Eur. J. 2019, 25, 3325. 10.1002/chem.201805323
  • Arsenyan, P.; Petrenko, A.; Leitonas, K.; Volyniuk, D.; Simokaitiene, J.; Klinavičius, T.; Skuodis, E.; Lee, J.-H.; Gražulevičius, J.V. Inorg. Chem. 2019, 58, 10174. 10.1021/acs.inorgchem.9b01283
  • Karpavičienė, I.; Jonušis, M.; Leduskrasts, K.; Misiūnaitė, I.; Suna, E.; Čikotienė, I. Dyes Pigm. 2019, 170,107646. 10.1016/j.dyepig.2019.107646
  • Leduskrasts, K.; Kinens, A.; Suna, E. Chem. Comm. 2019, 55, 12663, 10.1039/C9CC06829E
  • Leduskrasts, K.; Suna, E. RSC Adv. 2019, 9, 460, 10.1039/C8RA08771G