Par OSI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir valsts zinātniskais institūts, kas veic pētījumus organiskajā ķīmijā, farmakoloģijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.
OSI ir vadošais zaļvielu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk kā 70 jaunas tehnoloģijas patentbrīvu zāļvielu ražošanai.

Misija

Inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas akadēmiskās pētniecības sasniegumu apvienošana ar kompetenci medicīnas ķīmijas pielietojamās pētniecības uzdevumu risināšanā, lai sniegtu būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas, bioloģijas un citās dabaszinātņu nozarēs atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai. Tā sasniegšanai esam definējuši divus stratēģiskus uzdevumus:

  • kļūt par Eiropas mēroga ekselences centru pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā;
  • nodrošināt iespēju realizēt pilna apjoma pētnieciskos darbus, kas nepieciešami jaunu zāļu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai.

Stratēģiskās prioritātes

Tiek realizētas saskaņā ar 2016. – 2021. gada stratēģiskās attīstības plānu.