Par OSI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir valsts zinātniskais institūts, kas nodarbojas ar fundamentālo un praktisko pētījumu īstenošanu organiskajā, fizikālajā, medicīniskajā, bioanalītiskajā un  biofizikālajā ķīmijā, molekulārajā farmakoloģijā, ķīmijā, kā arī darbojas jaunu zāļvielu meklējumu jomā.

OSI ir vadošais zaļvielu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk kā 100 jaunas tehnoloģijas patentbrīvu zāļvielu ražošanai.

Pēdējos divos “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskajos novērtējumos” atzīts kā labākais zinātniski pētnieciskais institūts Latvijā.

Misija

Inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas akadēmiskās pētniecības sasniegumu apvienošana ar kompetenci medicīnas ķīmijas pielietojamās pētniecības uzdevumu risināšanā, lai sniegtu būtisku ieguldījumu zinātnes attīstībā un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Mērķis

Mūsu mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas, bioloģijas un citās dabaszinātņu nozarēs atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai. Tā sasniegšanai esam definējuši divus stratēģiskus uzdevumus:

  • kļūt par Eiropas mēroga ekselences centru pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā;
  • nodrošināt iespēju realizēt pilna apjoma pētnieciskos darbus, kas nepieciešami jaunu zāļu izstrādes un ieviešanas nodrošināšanai.

Stratēģiskās prioritātes

Tiek realizētas saskaņā ar 2022. – 2027. gada stratēģiskās attīstības plānu.