Par OSI

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir valsts zinātniskais institūts, kas nodarbojas ar fundamentālo un praktisko pētījumu īstenošanu organiskajā, fizikālajā, medicīniskajā, bioanalītiskajā un  biofizikālajā ķīmijā, molekulārajā farmakoloģijā, kā arī darbojas jaunu zāļvielu meklējumu jomā.

OSI ir vadošais zaļvielu atklāšanas un izpētes centrs Baltijā. Līdz šim OSI atklātas un attīstītas 18 oriģinālas zāļvielas un vairāk kā 100 jaunas tehnoloģijas patentbrīvu zāļvielu ražošanai.

Pēdējos divos “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskajos novērtējumos” atzīts kā labākais zinātniski pētnieciskais institūts Latvijā.

MISIJA
Risināt globāli nozīmīgus jautājumus, lai uzlabotu cilvēka dzīves kvalitāti un veselību
VĪZIJA
Kļūt par vienu no Eiropas līderiem ķīmijā un biomedicīnā, kurā dzimst un attīstās spilgtas personības, zinātniskas idejas un jauni produkti.
ATTĪSTĪBAS MĒRĶI
Izcila pētniecība, kas sniedz ieguldījumu cilvēces veselības uzlabošanas mērķu sasniegšanā
Starptautiski atzītas zinātnieku ekosistēmas veidošana un jaunas zinātnieku paaudzes attīstīšana Latvijā
Zinātņietilpīgā sadarbībā balstīta zināšanu un tehnoloģiju pārnese vietējās un starptautiskās (ķīmijas un biomedicīnas) industrijas attīstībai
DARBĪBAS PAMATPRINCIPI
Institūta zinātniskā izcilība
Sadarbības platforma
OSI kā talantu magnēts
Starptautiskā veiktspēja
Vēsturiskā pēctecība