Biomimētiskie mehānismi un ķīmiskā apstrāde mākslīgā zirnekļa zīda iegūšanai ar pielāgotām īpašībām

FLPP logo purple 1
Laboratotijas foto ar zirnekli un zirnekļa tīklu
Projekta Nr.
lzp-2023/1-0308
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Prof. Kristaps Jaudzems (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2024-2026)
Projekta kopējais finansējums
300 000,00 EUR

Šī projekta mērķis ir izpētīt zirnekļa zīda proteīna ne-repetitīvo domēnu funkcionālos mehānismus, izpētīt zirnekļa zīda proteīnu ķīmiskās modifikācijas iespējas ar vīziju izstrādāt tehnoloģiju tādu mākslīgo zirnekļa zīda šķiedru iegūšanai, kuru īpašības ir labākas nekā dabiskajam materiālam un/vai kam piemīt jauna nedabiska funkcionalitāte, kā arī izpētīt iespēju mākslīgā zirnekļa zīda iegūšanu pielāgot tekstilrūpniecībā izmantotajām metodēm.

Projekts ietekmēs turpmāko zirnekļa zīda biomateriālu attīstību, kas nākotnē varētu dot labumu sabiedrībai caur jauna veida reģeneratīvās medicīnas terapiju pieejamību un ekonomikai caur augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu.

Projekts varētu radīt jaunus attīstības projektus ar nozari, tādējādi paaugstinot biomedicīnas un viedo materiālu nozaru konkurētspēju Latvijas ekonomikā.