Realizētie projekti

ERAF

Vienošanās Nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001: Projekts Nr. 2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001 „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība” (2012-2015)

Vienošanās Nr. 2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001: ERAF projekts „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā
pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide (2010-2015)

Vienošanās Nr. 2015/0025/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009: Projekts Nr. 2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/009 "Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība" (2014-2015)

Vienošanās Nr. 2014/0017/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/060: Projekts 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/060 "Daudzkodolu N-saturošu heterociklisku sistēmu dizains un izstrāde ķīmijterapeitisko līdzekļu iegūšanai" (2013-2015)

Vienošanās 2014/0019/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/062: Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/062 „Potenciālo pretmalārijas zāļvielu izveide” (2013-2015)

Vienošanās 2014/0015/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/064:  Projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/064 „Jaunu pretvēža imunomodulatoru sintēze” (2013-2015)

Vienošanās 2010/0193/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002:  Projekts 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/002 „Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās izcilības nostiprināšana un atpazīstamības veicināšana” (2010-2013)

ESF

Vienošanās Nr. 2013/0043/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002: Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/002 "Jaunas starpnozaru grupas izveide efektīvu diabētiskās nefropātijas ārstēšanas līdzekļu meklējumiem" (2013-2015)

Vienošanās Nr. 2013/0037/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003:  Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/003 „Stereoselektīvas sintēzes pētījumi eksociklisko C=C dubultsaiti saturošu savienojumu klasēs” (2013-2015)

Vienošanās Nr. 2013/0002/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005: Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/005 „Cilvēkresursu piesaiste jaunu heterociklisku pretvēža vielu un diagnostikas līdzekļu iegūšanai un to praktiskā pielietojuma pētījumiem” (2013-2015)

Vienošanās Nr. 2013/0026/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006:  Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/006 „Dabasvielu analogu totālā sintēze un pretvēža aktivitātes izpēte” (2013-2015)

Vienošanās Nr. 2013/0003/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009: Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/009 „Taukskābju enerģijas metabolisma izpētē kardiovaskulāro slimību diagnostikai un ārstēšanas līdzekļu izstrādei” (2013-2015)

Vienošanās Nr. 2013/0069/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011: Projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/011 „Kondensētu azīnu kā pretvēžu preperātu efektoru izstrāde” (2013-2015)

logo-h2020
EU_Com

Justice Programme

JUSTSO: Analysis, Knowledge Dissemination, Justice Implementation and Special Testing of Novel Synthetic Opioids (2018-2020)

COST

SUPERB: Super Biased Ligands for Treatment of Type II Diabetes (2016-2019)

Mutual fund Taiwan–Latvia–Lithuania
ERA-NET Projects
The joint Ukrainian-Latvian research project

Elaboration of fluorine containing amphiphilic heterocycles as delivery systems and evaluation of their self-assembling properties with perspective as new materials for use in biomedicine (2016-2018)

Norway_grants

Benefits and detrimental effects of sequence variants of Amyloid-β: towards the use of small peptides for aggregate dissolution therapy in dementia (2015 – 2017)

 ESF Project Archive