Analītiskā ķīmija

Procesu un medicīnas ķīmijas, kā arī farmakoloģisko pētījumu sekmīgai attīstībai nepieciešams kvalitatīvs analītiskais nodrošinājums.
OSI strādā augsti kvalificēta analītiskās ķīmijas ekspertu komanda, kas ikdienā risina visdažādākos analītiskās ķīmijas uzdevumus un sadarbībā ar ķīmiķiem un biologiem piedalās svarīgos organiskās ķīmijas un farmakoloģijas pētījumos.

Analītiskā ķīmija OSI  – tie ir jaunu savienojumu struktūras pētījumi, savienojumu fizikāli ķīmiskais raksturojums, ražošanas procesa kontroles metožu izstrāde, kā arī farmakologu darba analītiskais nodrošinājums.
Institūtā izveidota sertificēta Labas ražošanas prakses (GMP) laboratorija, kas nodarbojas ar aktīvo farmaceitisko vielu un gatavo zāļu formu stabilitātes pētījumiem.

Atkarībā no situācijas sarežģītības un risināmiem uzdevumiem, tiek izmantotas gan klasiskās, gan modernās analītiskās metodes.

Pieejamais OSI analītiskās ķīmijas serviss
  • Savienojumu struktūras pierādīšana ar kodolmagnētiskās  rezonanses un rentgenstruktūranalīzes metodēm
  • Sintezēto savienojumu piemaisījumu analīze
  • Analītisko metožu izstrāde un validācija (ražošanas un kvalitātes kontroles procesu nodrošināšanai)
  • Aktīvo zāļu vielu un gatavo zāļu formu stabilitātes pētījumi atbilstoši ICH vadlīniju prasībām
  • Organisko savienojumu, tai skaitā aktīvo zāļu vielu, raksturojums (vielas molmasas noteikšana, elementanalīzes dati, polimorfisma izpēte u. c.)
  • Bioanalītisko metožu izstrāde farmakoloģisko pētījumu nodrošināšanai.