Sēru saturošu enantiotīru gamma-laktāmu bioizostēru sintēze

FLPP logo purple 1
Projekta Nr.
lzp-2021/1-0578
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Prof. Edgars Sūna (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2022-2024)
Projekta kopējais finansējums
299 999,70 EUR

Jaunu terapeitisko līdzekļu izstrāde ir izaicinājums, kas bieži beidzas ar neveiksmi zāļu kandidātvielu nelabvēlīgo fizikāli-ķīmisko īpašību dēļ. Problēmu mazināšanai bieži izmanto bioizostēro aizvietošanu. Projektā plānots izstrādāt sēru saturošu gamma laktāmu enantiotīru bioizostēru (sulfonimidamīdu, sulfoksimīnu un sulfonimidātu) sintēzes ceļu, izmantojot jaunu stereoselektīvu ciklizēšanas pieeju.

Projektā plānots izstrādāt poteciālo zāļvielu molekulu stereoselektīvas sintēzes metodes. Izstrādātās sintēzes metodes tiks izmantotas neiroprotektīvo zāļvielu nākamās paaudzes analogu izstrādei.