Pasākumi

No 22. līdz 24. septembrim (2022) notiks zinātniskā konference “2nd DRUG DISCOVERY CONFERENCE“, kas veltīta jaunu zāļvielu atklāšanai. Laipni aicināti visi interesenti! Vairāk informācijas internetvietnē: drugdiscovery.osi.lv.

Atskats uz notikušajiem zinātniskajiem pasākumiem

No 28. līdz 29. oktobrim (2021) norisinājās 12. Paula Valdena simpozijs organiskajā ķīmijā. Konference tradicionāli notiek reizi 2 gados un pulcē Baltijas valstu zinātniekus, studentus un rūpniecības pārstāvjus.

Konferencē savus pētījumus prezentēja septiņi pasaulē zināmi un atzīti zinātnieki – Roberts Franke (Robert Francke), Veronika Governjē (Veronique Gouverneur), Pauls Nošels (Paul Knochel), Daniels Leonori (Daniele Leonori), Martins Ostraihs (Martin Oestreich),  Troels Skrudstrups (Troels Skrydstrup) un Alans Spaivijs (Alan Spivey). Lektori ar klātesošajiem iesaistījās aizrautīgās zinātniskās diskusijās un pārdomās. Konferenci vadīja prof. Edgars Sūna.

 

Svinīgi atklājot konferenci, RTU  Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāns prof. Māris Turks par pētījumiem selēnorganisko savienojumu ķīmijā Dr. chem. Pāvelam Arsenjanam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) pasniedza Paula Valdena medaļu.

Divi Latvijas doktoranti organiskajā ķīmijā - Sindija Lapčinska un Lūkass Tomass Lukašēvics - klātesošos īsā lekcijā iepazīstināja ar promocijas darba ietvaros atklāto.

Tradicionāli notika arī studentu stenda referātu prezentācija un konkurss par labākajiem stenda referātiem. Šogad dalībai bija pieteicies rekordliels studentu skaits – 31. Savus pētījumus plašākai publikai demonstrēja 16 doktorantūras, 9 maģistrantūras un 6  bakalaura studiju programmas studenti. Balvu labākajiem stenda referātiem nodrošināja SIA “Armgate” un tās saņēma doktorantūras studenti Gļebs Jeršovs un Viktorija Vitkovska; maģistra programmas students Artūrs Sperga un bakalaura programmas students Olavs Rāciņš.

Latvijā izsludinātā ārkārtas stāvokļa dēļ simpozijs norisinājās virtuālajā vidē, taču tas nekādā veidā neietekmēja pasākuma programmu vai zinātnisko kvalitāti.

Paula Valdena simpoziju organizēja Latvijas Organiskās sintēzes institūts un Rīgas Tehniskā universitāte. Finansiālo atbalstu  nodrošināja Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts “Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007).

No 19. līdz 20. septembrim (2019) Rīgas centrā notika 11.Paula Valdena  simpozijs organiskajā ķīmijā. Valdena simpozijs kļuvis par tradīciju, kas Paula Valdena dzimtenē reizi 2 gados  pulcē Baltijas valstu zinātniekus, studentus un rūpniecības pārstāvjus.

 

Simpozija programma sastāvēja no plenārajām lekcijām un studentu stenda referātu sesijas.

Astoņi pasaulē zināmi un atzīti lektori 4 valstīm – Jeffrey W. Bode, P. Andrew Evans, Burkhard Kőnig, Benjamin List, Herbert Mayr, Joseph Moran, Jerome Waser un Daniel B. Werz prezentēja savus pētījumus organiskājā ķīmijā.

Simpoziju atklāja ar svinīgu Paula Valdena medaļas pasniegšanu profesoram Aigaram Jirgensonam (Latvijas Organiskās sintēzes institūts) par pētījumiem organiskās metodoloģijas un medicīnas ķīmijas jomās.  Medaļu par izciliem sasniegumiem ķīmijā piešķir RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte.

Simpozijā mutiskas prezentācijas par saviem pētījumiem sniedza arī divi labākie Latvijas doktoranti organiskajā ķīmijā – Anna Lielpētere un Jurijs Ponomarjovs.

SIA “Bapeks” stenda referātu balvu studentiem pasniedza kompānijas pārstāvis Dr. chem. Vilnis Liepiņš. Balvas saņēma doktorantūras studenti –  Sindija Lapčinska, Viktorija Vitkovska, Mihael Kazak; maģistra programmas studenti –  Andris Jeminejs un Armands Kazia; bakalaura programmas students – Māris Bazulis.

Simpoziju organizēja Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” (vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007) ietvaros.

 

BOS-Logo-1-Final  innova2 283
No 3. līdz 6. jūlijam, 2016 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konference Balticum Organicum Syntheticum, ko organizēja Latvijas Organiskās sintēzes institūts Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekta „InnovaBalt” ietvaros. Vairāk par pasākumu mājaslapā. IMG_5981

DDC innova2 283

Eiropas Savienības 7. Ietvara programmas projekta „InnovaBalt” ietvaros no 27. līdz 29. augustam, 2015 Radisson Blu Hotel Latvia, Riga notika konference Drug Discovery Conference. Konference aptvērta visdažādākos zāļu radīšanas procesa aspektus – no organiskās ķīmijas līdz farmakoloģijai un ražošanai. Notika sociālo partneru paneļdiskusija par industrijas un pētniecības jomas sadarbību. Konference sākās ar svinīgu piemiņas plāksnes atklāšanu pie OSI ēkas (Aizkraukles ielā 21) talantīgajam zinātnes organizatoram, institūta dibinātājam profesoram Solomonam Hilleram (1915.-1975.). Par ieguldījumu institūta attīstībā prof. S. Hillera medaļu saņēma prof. Pols Finns (InhibOx izpilddirektors). Pirmā konferences sesija bija veltīta žurnāla “Heterociklisko savienojumu ķīmija” 50. gadadienai.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC Foto: Dr.pharm. Edgars Liepiņš