Piekļustamības paziņojums

Latvijas Organiskās sintēzes institūts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Latvijas Organiskās sintēzes institūts – www.osi.lv

Izvērtējums tika veikts izmantojot vienkāršoto piekļūstamības izvērtējumu. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Atbilstības statuss

Latvijas Organiskās sintēzes institūta tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
  • Lapās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša treknināta teksta formā.
  • Ne visiem attēliem, kas ir ievietoti mājas lapā ir pievienots alternatīvais teksts.
  • Precīzāk jāformulē tīmekļvietnes struktūras elementu nosaukumi.
  • Jāpārskata krāsu kontrasts mazāka izmēra tekstiem, kā arī virsrakstam uz krāsaina fona.
  •  Galvenajā lapā kustīgos elementus nevar apturēt vai nopauzēt.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 26.09.2023. Izvērtēšanu veica Elīna Erdmane, Biroja vadītāja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokola veidlapa (MS Excel)

Atsauksmēm un saziņai

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu:

E-pasts: sinta@osi.lv
Tālrunis: +371 67014801
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006

Sūdzību iesniegšana

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

E-pasts: 
Tālrunis: (+371) 67 686 768
Adrese: Baznīcas iela 25 Rīga, LV-1010
Tīmekļvietne: www.tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums ir sagatavots 2023. gada 27. septembrī.