Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā

Projekta Nr.
VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001
Projekta realizēšanas laiks
01.12.2022. – 30.11.2024.
Projekta koordinators
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta partneri
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Latvijas Universitāte (LU), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Projekta kopējās finansējums
5 700 000,00 euro
Projekta mērķis

Izveidot nacionāla līmeņa pētniecisko platformu biomedicīnā, kas vērsta uz sabiedrības veselības izaicinājumu risināšanu RIS3 specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.

Projekta virsmērķis ir attīstīt valsts biomedicīnas pētniecības platformu, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas RIS3 jomā “ Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” saskaņā ar Valsts pētījumu programmas uzdevumu.

Galvenās projekta darbības:
  • Jaunu produktu, tehnoloģiju un metožu izstrāde, īstenojot pētnieciskos pilotprojektus;
  • Zinātnisko rezultātu uzlabošana, jo īpaši palielinot daudznozaru un starpiestāžu zinātnisko publikāciju skaitu;
  • Cilvēkresursu pētniecības kapitāla attīstīšana;
  • Zināšanu bāzes pilnveidošana, lai veicinātu sadarbību ar rūpniecību, tostarp slimnīcām, kā arī pieteiktu jaunus nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskos projektus un iesaistītos starptautiskos pētniecības konsorcijos.

Publicēts: 10.01.2022.