Kontakti

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Atvasināta publiska persona
PVN Reģ. Nr.: LV90002111653
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālrunis: +371 67014801
E-pasts: sinta@osi.lv
E-adrese: rakstīt

Direktors
Dr. chem. Osvalds Pugovičs
Tālrunis: +371 67014802
e-pasts: osvalds@osi.lv

Direktora vietniece administratīvajos,
finanšu un juridiskajos jautājumos

Dace Kārkle
Tālrunis: +371 67014803
e-pasts: dace_karkle@osi.lv

Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Prof. Aigars Jirgensons
Tālrunis: +371 67014948
e-pasts: aigars@osi.lv

Oskars Zvejnieks
Sertificēts datu aizsardzības speciālists (Sertifikāta numurs: 246)
Datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs
Tālrunis: +371 20245517
e-pasts: oskars@datudrosiba.com