Kontakti

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Atvasināta publiska persona
PVN Reģ. Nr.: LV90002111653
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006, Latvija
Tālrunis: +371 67014801
Fakss: +371 67014847
e-pasts:
www.osi.lv

Direktors
Dr. chem. Osvalds Pugovičs
Tālrunis: +371 67014802
e-pasts: 

Direktora vietniece administratīvajos,
finanšu un juridiskajos jautājumos

Dace Kārkle
Tālrunis: +371 67014803
e-pasts:

Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Prof. Aigars Jirgensons
Tālrunis: +371 67014948
e-pasts:

Oskars Zvejnieks
Sertificēts datu aizsardzības speciālists (Sertifikāta numurs: 246)
Datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs
Tālrunis: +371 20245517
e-pasts:

Pavaicā mums par mūsu iespējām: