Kontakti

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Atvasināta publiska persona
Zinātnisko institūciju reģ. Nr.: 181038
PVN Reģ. Nr.: LV90002111653
Aizkraukles 21, Rīga, LV-1006, Latvija

Tālrunis: +371 67014801
E-pasts: sinta@osi.lv

E-adrese (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsargājamu informāciju)

Direktors
Dr. chem. Osvalds Pugovičs
Tālrunis: +371 67014802
e-pasts: osvalds@osi.lv

Direktora vietniece administratīvajos,
finanšu un juridiskajos jautājumos

Dace Kārkle
Tālrunis: +371 67014803
e-pasts: dace_karkle@osi.lv

Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Prof. Aigars Jirgensons
Tālrunis: +371 67014948
e-pasts: aigars@osi.lv

Sertificēts datu aizsardzības speciālists
Oskars Zvejnieks (Sertifikāta numurs: 246)
Datu aizsardzības speciālistu asociācijas biedrs
Tālrunis: +371 20245517
e-pasts: oskars@datudrosiba.com

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem lūgums sazināties ar Biroja vadītāju Elīnu Erdmani
Tālrunis: +371 28332234
e-pasts: elina@osi.lv