Sēnīšu šūnapvalka pētījumi, izmantojot cietvielu kodolu magnētiskās rezonances spektroskopiju pie ātra griešanās režīma

FLPP logo purple 1
Šūnas shematisks attēlojums, cietvielu KMR ampulu salīdzinājusm ar 1 EUR monētu
Projekta Nr.
lzp-2023/1-0312
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Dr. Alons Lends (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2024-2026)
Projekta kopējais finansējums
300 000,00 EUR

Šajā projektā tiks veikta šūnu sienu molekulārās organizācijas izpēte atomārā līmenī, izmantojot nesagraujošo cietvielu kodolu magnētiskās rezonances (KMR) spektroskopiju.

Projekta laikā tiks pētītas neskartas C.albicans šūnu sienas, izmantojot modernas 1H un 19F detektēšanas cietvielu KMR tehnoloģijas pie ātra griešanās ātruma.

Šī projekta laikā ir plānots uzlabot selektīvas 1H,13C, 15N iezīmēšanas shēmas, kā arī izveidot jaunu 19F bioķīmisku inkorporēšanu C.albicans šūnu sienās. Kombinācijā ar izstrādātām jaunām 1H un 19F detektēšanas cietvielu KMR tehnikām, tiks noskaidrota galveno polisaharīdu, lipīdu un proteīnu struktūras. Tas ļaus atšifrēt supramolekulāro kārtību šūnu sienās.

Sagaidāmie atklājumi ļaus noteikt precīzu strukturālo modeli C.albicans šūnu sienām, veidojot ceļu uz jauniem pretsēnīšu līdzekļiem.