Vēsture

history1Solomons Hillers (1915-1975)
OSI pirmais direktors
history2OSI pamatakmens ielikšanahistory3OSI galvenā ēka

Organiskās sintēzes institūts dibināts 1957. gada 1. janvārī, apvienojot tā laika LPSR Zinātņu Akadēmijas triju institūtu trīs laboratorijas, kas nodarbojās ar jaunu medikamentu meklējumiem. Institūta izveidotājs un tā direktors 18 gadus bija akadēmiķis Solomons Hillers (1915.-1975.) – heterociklu ķīmijas speciālists un zinātnes organizators, kuram piemita prasme novest zinātnisko pētījumu rezultātus līdz praktiskai lietošanai.

No 1975. līdz 1982. gadam institūtu vadīja akadēmiķis Gunārs Čipēns, pēc tam no 1982. līdz 2004. gadam Latvijas Organiskās sintēzes institūta priekšgalā bija profesors Edmunds Lukevics.  No 2004.gada līdz 2015. gadam institūta direktors bija akadēmiķis Ivars Kalviņš, bet kopš 2015. gada institūtu vada Dr. Osvalds Pugovičs.

LAIKMETA GRIEŽOS

Kopš OSI nodibināšanas tā pamatdarbība ir saistīta ar jaunu zāļvielu atklāšanu un attīstību. Lielākās izmaiņas institūta vēsturē ir saistītas ar mūsu valsts zinātnes reformām pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 1991. gadā. Latvijas Zinātņu Akadēmiju reorganizējoties par personālakadēmiju, OSI ieguva neatkarīga institūta statusu. Uz institūta molekulārās bioloģijas nodaļas bāzes izveidojās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, bet Organiskās sintēzes institūta Eksperimentālās rūpnīca kopā ar Toksikoloģijas laboratoriju un Farmakokinētikas grupu veidoja pamatu uzņēmumam, ko šobrīd pazīstam kā AS “Grindeks”. Latvijas Organiskās sintēzes institūts ātri pielāgojās efektīvam darbam projektos balstītas zinātnes apstākļos un paplašināja starptautisko sadarbību arī rūpniecisko pētījumu jomā. Tika noslēgti pētnieciskās sadarbības līgumi ar ASV, Apvienotās Karalistes, Japānas, Francijas, Vācijas, Šveices Zviedrijas un ASV farmaceitiskajām firmām par dažāda veida un apjoma līgumpētījumu veikšanu.

 

Izmantojot jaunos finansējuma instrumentus jau 2004. gadā tika uzsākta vērienīga pētniecības infrastruktūras modernizācijas programma, uzlabojot ķīmiķu darba apstākļus, atjaunojot kodolmagnētiskās rezonanses un masspektrometrijas iekārtas. Sadarbojoties ar Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti 2014. gadā OSI izveidoja Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centru un šī projekta ietvaros 2016. gada sākumā uzbūvēja modernu Biofarmācijas centru, kā arī liela apjoma organiskās sintēzes laboratoriju tehnoloģiju mērogošanas pētījumu veikšanai.

ZINĀTNES VIRZIENI (periodika)
PERSONĪBAS (periodika)

Latvijas Organiskās sintēzes institūta teju 300 darbinieki turpina kopš institūta dibināšanas aizsāktās tradīcijas – veic fundamentālos pētījumus un nodarbojas arī visu līmeņu studentu padziļinātu apmācību, apvienojot to ar jaunu zāļvielu radīšanu.

Līdztekus tam OSI ir arī nozīmīgs Latvijas zinātnes politikas veidotāju sadarbības partneris, vadot Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas un farmācijas viedās specializācijas vadības grupu. Institūts ir pārstāvēts Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdē un Valsts Zinātnisko institūtu asociācijā.

Starptautiskā mērogā OSI ir Austrumu un Centrāleiropas pētniecības organizāciju asociācijas Alliance4Life biedrs, ESFRI konsorcija EU-OPENSCREEN nacionālais mezgla punkts, kā arī vairāku citu starptautisku organizāciju dalībnieks.