Procesu ķīmija

Procesu ķīmija neaprobežojas tikai ar vielu sintēzi lielā daudzumā. Viens no OSI darbības virzieniem ir jaunu, oriģinālu sintēzes metožu izstrāde jau zināmiem aktīviem savienojumiem.
Procesu ķīmiķi iesaistās gan zāļu vielu kandidātu, gan arī līdersavienojumu sintēzē.

Veicam farmācijas industrijai tik svarīgos sintēžu stadiju skaita samazināšanas un reakciju optimizēšanas pētījumus, kā arī potenciāli bīstamu reaģentu un/vai šķīdinātāju aizvietošanu ar ražošanas prasībām piemērotākiem. OSI procesu ķīmiķi izstrādā vispārīgas sintēžu metodes, kas izmantojamas savienojumu sēriju pagatavošanai.

OSI ir attīstījusi veiksmīgu sadarbību ar partneriem, kas, pēc mūsu izstrādātām sintēzes procedūrām, veic vielu ražošanu kilogramu apjomā. OSI augsti kvalificētais darbaspēks, paralēlajai sintēzei piemērotās iekārtas, spēcīgais analītiskais nodrošinājums un tiešsaistes pieeja dažādām literatūras datubāzēm nodrošina pat vissarežģītāko problēmu atrisināšanu īsā laika periodā.

Parasti vielu sintēzes metožu izstrādes un mērogošanas pakalpojumi ietver:
  • Literatūras izpēti par pieejamajām pasūtītajam nepieciešamo savienojumu iegūšanas metodēm
  • Ērtu un pasūtītājam piemērotu līdersavienojumu vai zāļu vielu kandidātu sintētisko metožu izstrādi
  • Jaunu (patentbrīvu) sintēzes metožu izstrādi jau zināmām aktīvām farmaceitiskajām vielām
  • Farmaceitisko ražošanas kompāniju konsultēšanu izstrādāto metožu mērogošanas posmā
  • Medicīnas ķīmijā pētījumiem nepieciešamo būvbloku iegūšanas metožu izstrādi
  • Pasūtītāja rīcībā esošo sintētisko procedūru vienkāršošanu un optimizēšanu
  • Sintētiskā ceļa kritisko posmu identificēšanu, izejvielu prelimināro kvalitātes specifikāciju sastādīšanu
  • Smalkās organiskās sintēzes metožu izstrādi un optimizāciju
Partnera atsauksme

“Pfizer” procesu attīstības centrs (Īrijā) izstrādā otrās paaudzes procesus kompānijas produktu porfelī esošo aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanai. Šīs misijas ietvaros mēs izvēlamies partnerus jaunu procesu izstrādē un optimizēšanā. Latvijas Organiskā sintēzes institūts, kas atrodas Rīgā, Latvijā noteikti ir viens no mūsu izvēlētajiem partneriem. Esam ar viņiem sadarbojušies vairākos projektos un novērojuši viņu inovācijas spējas un gatavību smagi strādāt. Viņi ir palielinājuši mūsu projektu vērtību un es bez vilcināšanās varu ieteikt sadarbību ar viņiem.

Pat O’Neill PhD
Principal Research Fellow
Pfizer Process Development Centre