Pakalpojumi

Efektīva starpdisciplināra ķīmiķu, farmakologu, modelētāju un citu jomu profesionāļu sadarbība nodrošina lielu veiksmīgu risinājumu īpatsvaru.

OSI pieredzējušu organiskās ķīmijas pētnieku grupas veiksmīgi atrisina vissarežģītākos uzdevumus.

Nodrošinam augsta līmeņa analītiskās ķīmijas metožu izmantošanu un iespējas izmantot sarežģītu struktūru izpētes metodes (piem., daudzdimensiju KMR, rentgenstruktūranalīze u.c.).

Piedāvājam plašu un labi atstrādātu in vivo, ex vivo un in vitro farmakoloģisko pārbaužu klāstu.

Esam atrodami arī: