Farmakoloģiskie un bioloģiskie pētījumi

OSI nodrošina dažādu bioloģiskās aktivitātes testu izstrādi, ko veic augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki, izmantojot vismodernākās iekārtas. Mēs nodrošinām neatkarīgu pētījumu veikšanu, kā arī sadarbību ar medicīnas ķīmijas ķīmiķiem, veicot aktivitātes skrīningu testus. Farmakoloģiskajiem pētījumiem seko padziļināta iegūto audu paraugu izpēte, ko veicam sadarbībā ar OSI analītiķiem.

Parasti bioloģiskās aktivitātes pētījumu serviss OSI ietver:
  • savienojumu skrīningu pasūtītāja izvēlētās testsistēmās
  • aktīvo vielu darbības mehānismu noskaidrošanu
  • bioķīmiskos, molekulārās bioloģijas un radioligandu saistīšanās pētījumus, imunohistoloģisko analīžu veikšanu
  • in vitro eksperimentus šūnu kultūrās un izolētos orgānos
  • kardiovaskulārās farmakoloģijas pētījumus mazos laboratorijas dzīvniekos
  • CNS aktivitātes testu veikšanu in vivo
  • pretvēža īpašību noteikšanu in vivo un in vitro
  • zāļvielu metabolisma un farmakokinētikas pētījumus
  • toksikoloģijas testus