F-Nodālā sintēze: Monofluorētu viena oglekļa sintonu potenciāla izpēte

FLPP logo purple 1
logo - illustrative F-ring
Projekta Nr.
lzp-2022/1-0335
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Dr. Jānis Veliks (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2023-2026)
Projekta kopējais finansējums
300 000 EUR

Šis projekts radīs jaunu skatījumu fluoru saturošu organisko savienojumu iegūšanai. Projekta ietvaros plānots ieviest jaunu konceptu- F-nodālā sintēze, kas paredz, ka elementārākie organiskie būvbloki, tādi, kā fluormetils, fluormetilēns vai fluormetīns, varētu tikt pielietoti, kā sintoni jeb nodālie punkti, lai konstruētu monofluorētus savienojumus, tādējādi piedāvātu iepriekš nepieejamas retrosintētiskās diskonekcijas.

Projekta mērķis ir izpētīt viena fluora-viena oglekļa sintonu sintētisko potenciālu.
Projekta rezultāti nodrošinās izsmeļošu pētījumu, par vienu fluoru, vienu oglekli saturošu sintonu potenciālo pielietojumu, kā arī par reaģentiem to ievadei dažādos reakciju režīmos.