Karboanhidrāzes IX testa biosensora izstrāde vēža skrīningam

Projekta Nr.
lzp-2021/1-0584
Vadošais partneris
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (CFI)
Partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Andris Anspoks (CFI)
Projekta vadītājs OSI
Asoc. prof. Raivis Žalubovskis
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2022-2024)
Projekta kopējais finansējums
300 000,00 EUR

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt biosensorus, kas neizmanto marķējumu, oglekļa anhidrāzes IX (CA IX) noteikšanai, izmantojot novatorisku mikrofluidiskā kanāla funkcionalizētu kolonnu konstrukciju un apvienojot divas noteikšanas metodes: elektroķīmisko un spektroskopisko.

Ir plānots detektēt vēža karboanhidrāzi IX (CA IX) kā vēža diagnostikas marķieri, kas ir visplašāk izteiktais gēns, reaģējot uz hipoksiju, kam ir izšķiroša nozīme intracelulārā pH uzturēšanā, kas atspoguļo to, kā vēža šūnas pielāgojas ārpusšūnu vides toksiskajiem apstākļiem. Lai risinātu tehniskās problēmas, kas saistītas ar CA IX noteikšanu, piedāvājam izveidot novatoriskus biosensoru, kas varētu ātri un precīzi noteikt CA IX koncentrāciju serumā un urīnā, apvienojot divas noteikšanas metodes un izmantojot darba elektrodu ar lielu virsmas laukumu, kas veidots no funkcionalizētām kolonnām tieši iestrādātām mikrofluidiskajā kanālā, nodrošinot augstu virsmas laukuma un tilpuma attiecību.

Šī projekta novatorisms ir: CA IX biosensors ar vairākām noteikšanas stratēģijām vienā mikroshēmā, kas ļauj realizēt iekšējās kontroles procesu (neesošs esošajos dizainos). Inovatīvs sintētiskais papīrs, kura pamatā ir mikrofluidiska kanāls ar metalizētām kolonnām.