Laboratorijas

Edgars Sūna

Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija
vadītājs: Prof. Edgars Sūna
e-pasts: edgars@osi.lv

Foto Maija Dambrova

Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija
vadītāja: Prof. Maija Dambrova
e-pasts: maija.dambrova@farm.osi.lv

Foto Aigars Jirgensons

Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa
vadītājs: Prof. Aigars Jirgensons
e-pasts: aigars@osi.lv

Foto Pavels Arsenjans

Farmakomodulatoru sintēzes grupa
vadītājs: Dr. chem. Pāvels Arsenjans
e-pasts: pavel@osi.lv

Foto Raivis Zalubovskis

Lietderīgās ķīmijas grupa
vadītājs: Prof. Raivis Žalubovskis
e-pasts: raivis@osi.lv

Foto Martins Katkevics

Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes laboratorija
vadītājs: Dr. chem. Mārtiņš Katkevičs
e-pasts: martins@osi.lv

Foto Emilio Parisini

Biotehnoloģiju grupa
vadītājs: Dr. Emilio Parisini
e-pasts: emilio.parisini@osi.lv

Foto Kristaps Jaudzems

Struktūrbioloģijas un zāļvielu dizaina laboratorija
vadītājs.: Prof. Kristaps Jaudzems
e-pasts: kristaps.jaudzems@osi.lv

Foto Gints Smits

CNS aktīvo savienojumu laboratorija
vadītājs: Dr. chem. Gints Šmits
e-pasts: gintssmits@osi.lv

Foto Marija Trifonova

Bioloģiski aktīvu savienojumu analīzes laboratorija
vadītāja: Marija Trifonova
e-pasts: marija@osi.lv

Foto Janis Veliks

Organiskās sintēzes laboratorija
vadītājs: Dr. chem. Jānis Veliks
e-pasts: janis.veliks@osi.lv

Chin-Soon Phan official photo

Dabasvielu pētniecības grupa
vadītājs: Dr. Chin-Soon Phan
e-pasts: chinsoon@osi.lv

Foto Olga Bobileva

Karbofunkcionālo savienojumu laboratorija
vadītājs: Dr. chem. Olga Bobiļeva
e-pasts: olga_bobileva@osi.lv

Foto Karlis Pajuste

Membrānaktīvo savienojumu un β-diketonu laboratorija
vadītājs: Dr. chem.Kārlis Pajuste
e-pasts: kpajuste@osi.lv

Alons_Lends

Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija
vadītājs: PhD Alons Lends
e-pasts: alons.lends@osi.lv

Foto Helena Kazoka

Hromatogrāfijas laboratorija
vadītāja: Dr. chem. Helēna Kažoka
e-pasts: helena@osi.lv

Foto Peteris Trapencieris

Organiskās ķīmijas laboratorija
vadītājs: Dr. chem. Pēteris Trapencieris
e-pasts: peteris@osi.lv

Foto Aiga Grandane

Organisko savienojumu sintēzes grupa
vadītāja: Dr. chem. Aiga Leduskrasta
e-pasts: aiga@osi.lv