Izsole

Izsole par intelektuālā īpašuma licencēšanu noslēgusies, paziņots uzvarētājs

Izsoles rezultāti

Uzvarētājs: SIA OLEC

Pamatojums: Pretendents ir piedāvājis nosacītajai autoratlīdzībai atbilstošu piedāvājumu un piedāvājis visaugstāko autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas.

Publicēts 28.03.2024.

Latvijas Organiskās sintēzes institūts izsludina rakstisku izsoli šāda intelektuālā īpašuma licencēšanai
Pieteikuma Nr.
Nosaukums
Pieteikuma datums
PCT/IB2022/061411
Light emitting electrochemical cell
25.11.2022.
LVP2022000068
Piridīnija gaismu izstarojošas molekulas
04.08.2022.

Pieteikumi intelektuālā īpašuma licencēšanai jāiesniedz Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (OSI), to nosūtot elektroniski parakstītu uz OSI elektroniskā pasta adresi sinta@osi.lv, ar norādi: “Pieteikums rakstiskai izsolei par intelektuāla īpašuma licencēšanu” līdz 2024. gada 25. marta plkst. 15:00. Saņemtie pieteikumi tiks reģistrēti to saņemšanas secībā.

Pieteikumā norāda:

  • fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi; juridiska persona, arī personālsabiedrība, – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
  • pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja ir);
  • oficiālo elektronisko adresi, ja ir aktivizēts tās konts, vai elektroniskā pasta adresi (ja ir);
  • intelektuālā īpašuma objektu/objektus, kuriem pretendents vēlas iegūt licenci;
  • īsu aprakstu par izsoles dalībnieka motivāciju un plāniem, sniedzot pieteikumu un potenciāli slēdzot un izpildot licences līgumu (apsvērumi, sasniedzamie mērķi, sagaidāmie rezultāti u.tml.);
  • piedāvāto autoratlīdzības apmēru procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas un no sublicenču ieņēmumiem;
  • pretendenta piekrišanu Licences Līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem;
  • pretendenta piekrišanu, ka OSI kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.

Nosacītā autoratlīdzība: 2% (divi) procenti no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas.

Intelektuālā īpašuma licencēšanas mērķis: intelektuālā īpašuma komercializācija un tālāka attīstīšana tirgus vajadzībām.

Licences līguma termiņš: Pēdējā licencētā intelektuālā īpašuma (patenta) izņēmuma tiesību termiņa beigas.

Licences līguma projekts angļu valodā (lejuplādēt)

Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvātais autoratlīdzības apmērs procentos no Licences turētāja vai tā filiāļu vai sublicenciātu veiktās licencēto produktu neto pārdošanas cenas un no sublicenču ieņēmumiem būs visaugstākais.
Papildus informāciju par intelektuālo īpašumu var iegūt, sazinoties ar sinta@osi.lv.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles ielā 21, Rīgā, 2. stāva pārrunu telpā 2024. gada 25. martā plkst. 15:00.

Publicēts 14.03.2024.