Jaunumi

News

Gundega Štelfa

Gundega Štelfa iegūst zinātņu doktora grādu

15. martā (2024) mūsu kolēģe Gundega Štelfa (Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija) Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātē aizstāvēja promocijas darbu “Pirmsklīnisko pētījumu eksperimentālie modeļi galvas

Lasīt vairāk
Oļesja Koleda

Oļesja Koleda iegūst zinātņu doktora grādu

23. janvārī (2024) mūsu kolēģie Oļesja Koleda (Organiskās sintēzes perspektīvo tehnoloģiju laboratorija) Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes promocijas padomes atklātā sēdē aizstāvēja promocijas darbu “Bioloģiski nozīmīgu

Lasīt vairāk