Katalītiskās hidrosililēšanas pielietojums no atjaunojamajiem resursiem iegūtu izejvielu valorizēšanā

FLPP logo purple 1
Shematiska Si-H saite
Projekta Nr.
lzp-2023/1-0413
Vadošais partneris
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI)
Projekta vadītājs
Dr. Gints Šmits (OSI)
Projekta īstenošanas ilgums
36 mēneši (2024-2026)
Projekta kopējais finansējums
300 000,00 EUR

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt katalizatorus, ar kuriem no atjaunojamajiem resursiem iegūtas izejvielas iespējams pārvērst augstas pievienotās vērtības produktos (valorizācija).

Plānots izstrādāt katalītiskos procesus, kuri praktiski izmantojami ķīmiskajā rūpniecībā kā arī farmācijas industrijā. Projekta ietvaros plānots tālāk attīstīt izstrādāto metodi katalītiskai esteru hidrosililēšanai līdz attiecīgajiem sililacetāliem. Paredzēts uzlabot izmantoto triarilborānu katalizatoru struktūras, tai skaitā sintezēt attiecīgos Ga un In analogus.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta no atjaunojamajiem resursiem iegūto izejvielu valorizācijai, izmantojot izstrādātās tehnoloģijas. Papildus tam, tiks izstrādāts videi draudzīgs un tehniski vienkāršs hidrosililēšanas protokols ar zemu šķīdinātāju un enerģijas patēriņu, kuru praktiski realizēt gan no aprīkojuma, gan apstrādes viedokļa.