Izpildvara

Foto Osvalds Pugovičs

Direktors
Dr. chem. Osvalds Pugovičs
e-pasts: osvalds@osi.lv

Foto Dace Kārkle

Direktora vietniece finanšu, administratīvajos un juridiskajos jautājumos
Dace Kārkle
e-pasts: dace_karkle@osi.lv

Foto Aigars Jirgensons

Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Prof. Aigars Jirgensons
e-pasts: aigars@osi.lv