Izpildvara

Foto Dace Kārkle

Direktore
Dace Kārkle
e-pasts: dace_karkle@osi.lv

Foto Osvalds Pugovičs

Direktora vietnieks administratīvajos jautājumos / Direktora p.i.
Dr. chem. Osvalds Pugovičs
e-pasts: osvalds@osi.lv

Foto Aigars Jirgensons

Direktora vietnieks zinātniskajā darbā
Prof. Aigars Jirgensons
e-pasts: aigars@osi.lv

Finanšu direktors
Edgars Leimanis
e-pasts: edgars.leimanis@osi.lv

OSI direktors tiek ievēlēts saskaņā ar OSI nolikumu, Zinātniskās padomes nolikumu un OSI direktora vēlēšanu nolikumu (skat. Dokumenti).

17.10.2023. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskā padome direktora amatā uz 5 gadiem (līdz 17.10.2028.) ievēlēja Daci Kārkli .

No 16.11.2023. uz direktores prombūtnes laiku par direktora p.i. iecelts Osvalds Pugovičs.