Medicīnas ķīmija

OSI ir vairāk nekā 55 gadus ilga zāļu konstruēšanas pieredze, šajā laikā institūts patstāvīgi vai kopā ar partneriem ir radījis 18 oriģinālus ārstniecības līdzekļus. Šodien institūts veic gan neatkarīgu pētniecību medicīnas ķīmijā, gan piedāvā medicīnas ķīmijas pētniecības pakalpojumus partneriem.

Latvijas Organiskās sintēzes institūtā medicīnas ķīmijas pētniecība nenozīmē tikai milzīga savienojumu skaita sintēzi. Mūsu speciālistiem ir pieeja moderniem skaitļošanas resursiem, kas ļauj veikt kvantu ķīmiskos aprēķinus, dokingu, pētīt ligandu – proteīnu mijiedarbību u.c. Efektīva sadarbība ar farmakologiem un analītiskās ķīmijas speciālistiem sniedz vērtīgu informāciju par sintezēto vielu īpašībām.

Sadarbībai medicīnas ķīmijas jomā var būt dažādas formas – no vienkāršas savienojumu sintēzes skrīningam līdz ciešai sadarbībai ar partneri visos zāļu atklāšanas un attīstības procesa posmos.

Piedāvājam šādus medicīnas ķīmijas pakalpojumus:
  • oriģinālu savienojumu konstruēšana un sintēze, kas ir aktīvi pret partnera definētajiem terapeitiskajiem mērķiem;
  • savienojumu konstruēšana un sintēze partnera perspektīvo molekulu struktūras – aktivitātes likumsakarību izpētei vai citiem ar zāļu pētniecību saistītiem mērķiem (piem., metabolīti utml.);
  • farmakoforu modeļu radīšana un pielietošana, balstoties uz OSI vai partnera iegūtajiem datiem;
  • virtuālo savienojumu bibliotēku in-silico skrīnings, jaunu pamatstruktūru radīšana.
Partnera viedoklis

I have worked for more than one decade with the scientists of IOS and I was always impressed with their high professional skill, their creativity, their performance under pressure and their total reliability. With regard to productivity IOS exceeded any other CRO I have worked with over the last 10 years. In contrast to other CROs, IOS scientists were totally integrated int all Merz research activities and were doing medicinal chemistry instead of just synthetic chemistry. Their ability to interpret the data of a pharma research process is state of the art and allows them very often to synthesise the magic bullet that every pharma project desperately needs.

Markus Henrich PhD
RnD-Consultancy
Executive Director
Drug Discovery and Development at Merz Pharmaceuticals GmbH

Kontaktpersona par medicīnas ķīmijas projektiem
Prof. Aigars Jirgensons
aigars@osi.lv