Jaunas zāles epilepsijas ārstēšanā

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB
Projekta mērķis ir attīstīt jaunu zāļu kandidātvielu epilepsijas ārstēšanai, sagatavot kandidātvielas portfolio un komercializēt to.
Projekta Nr. KC-PI-2017/32
Projekta zinātniskais vadītājs Dr.med. Līga Zvejniece
Projekta īstenošanas vieta Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta īstenošanas ilgums 36 mēneši
Projekta kopējais finansējums 333 333,00 EUR
(ERAF finansējums 300 000,00 EUR)
Projekts tiek īstenots 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros, un attīstīts Latvijas viedās specializācijas jomā: 2. biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.

Publicēts 15.09.2017.