Paveiktais laika posmā no 05.10.2018. līdz 04.01.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • kandidātvielas  stabilitātes testēšana ūdens šķīdumā tika novērtēta ar hromatogrāfijas un masspektroskopijas palīdzību. Konstatēta savienojuma stabilitāte
  • noskaidrota kandidātvielas maksimāli tolerējamā deva pēc savienojuma perorālas vadīšanas
  • noskaidrota kandidātvielas ietekme uz nevēlamo enzīmu aktivitāti in vitro eksperimentos
  • veikta kandidātvielas kardio drošības parbaude, nosakot savienojuma  ietekmi  uz jonu kanāliem (hERG, Nav1.5, Cav1.2)
    • veikti kandidātvielas in vitro absorbcijas pētījumi, izmantojot Caco-2 šūnu līniju.

Publicēts: 11.01.2019.