Paveiktais laika posmā no 05.04.2019. līdz 04.07.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

– izstrādāta jauna metode un veikta optimizācija hirāli tīra tozilāta starpprodukta sintēzei no L-BOC-alanīna. Reakcija notika stacionārā reaktorā ar mērogu līdz 800mmol L-BOC-alanīna un reakcijas iznākums sasniedza 71% trīs stadijās;

– tika noskaidrota kandidātvielas MTD;

– tika noskaidrota kandidātvielas metabolisms mikrosomās.

Publicēts: 12.07.2019.