Paveiktais laika posmā no 05.07.2020. līdz 04.10.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • sarakste ar Eiropas patentpilnvarniekiem par iespējamām validācijas teritorijām un tulkojumu kļūdu novēršanu;
  • sarakste ar patentpilnvarniekiem Krievijā  par reģistrācijas/publikācijas nodevu nomaksu un lēmumu par patenta piešķiršanu;
  • sagatavoti dokumenti – One-pager un Target Product Profile – ko izsūtīt interesējošam kompānijām biznesa attīstības veicināšanai;
  • One-pager un Target Product Profile tika apspriests ar ekspertiem patentēšanas/licencēšanas, komercializācijas un ekonomikas/finanšu jautājumos, kā arī ar Konsultatīvo padomi.

Publicēts: 14.10.2020.