Paveiktais laika posmā no 05.04.2018. līdz 04.07.2018.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 2018. gada aprīlī izvērtēja projekta 1. posmā izstrādātos dokumentus – tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju, un piešķīra finansējumu projekta darbību turpināšanai.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • izvērtētas patlaban pieejamās zāļu kandidātvielas iegūšanas metodes no izejvielu pieejamības un procesu tehnoloģiskuma viedokļa
  • analizējot literatūru un balstoties uz analoģijām, identificēti attīstāmie savienojuma  sintēzes ceļi
  • saskaņā ar Eiropas Farmakopejas vispārējo monogrāfiju 04/2012:51000 „5.10. Control of impurities in substances for pharmaceutical use” izstrādāti sākotnējie kritēriji gala produkta optiskajai tīrībai un radniecisku savienojumu saturam
  • noteikta kandidātvielas šķīdība
  • zāļu kandidātvielas toksicitātes noteikšana in vivo un in vitro modeļos.

Publicēts: 12.07.2018.