Paveiktais laika posmā no 05.04.2020. līdz 04.07.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • lai noskaidrotu un salīdzinātu interesējošā savienojuma un klīnikā esošo savienojumu nevēlamo blakņu profilu, kas liecinātu par depresīvas uzvedības attīstību pēc ilgstošas 30 dienu savienojumu lietošanas, tika izmantots piespiedu peldēšanas tests peļu tēviņiem;
  • sarakste ar patentpilnvarniekiem Krievijā: iesniegti grozījumi un papildinājumi pēc Eirāzijas Patentu iestādes pieprasījuma; sarakste par lēmumu par patenta piešķiršanu un publikāciju;
  • sarakste ar patentpilnvarniekiem Eiropā: validācijas valstu precizēšana; dokumentu pārbaude un apstiprināšana atbilstoši R71(3) prasībām;
  • sarakste ar patentpilnvarniekiem Ķīnā: iebildumu izskatīšana; papildus salīdzinošo datu sagatavošana; pretenziju grozījumi.

Publicēts: 14.07.2020.