Paveiktais laika posmā no 05.10.2019. līdz 04.01.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

•   noteicām kandidātvielas metabolismu aknu hepatocītos, un žurku plazmā un urīnā. Iegūtie rezultāti liecina, ka pētāmajai vielai ir līdzīga metabolisma stabilitāte dažādās sugās. Kandidātviela uzrādīja augstu metabolisma stabilitāti cilvēku, žurku un peļu hepatocītos;

•   izmantojot MES modeli, tika noskaidrota klīnikā esošu anti-konvulsantu karbamazepīna un Na valproāta pretkrampju darbība un salīdzināta ar kandidātvielas pretkrampju darbību ekvimolārās koncentrācijās;

•  tika veikta sarakste ar Krievijas patentpilnvarniekiem (Sojuzpatent), sagatavota un iesniegta atbilde uz Patentu iestādes jautājumiem  un iebildumiem;

•  tika veikta sarakste ar Eiropas patentpilnvarniekiem (Ruschke Madgwick Seide &Kollegen), un dokumentu sagatavošana patenta izdošanai.

Publicēts: 14.01.2020.