Paveiktais laika posmā no 05.01.2019. līdz 04.04.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • pārskata periodā no metilnitrostirola un malonata, realizēta 5-stadiju ķīmisko procesu mērogošana, kuras rezultātā sintezēta kandidātviela daudzumā, kas nepieciešams ieplānotajiem bioloģiskajiem un farmakoloģiskajiem pētījumiem
  • veikti  in vitro pētījumi, lai salīdzinātu kandidātvielas un esošo anti-epileptisko vielu (Karbamazepīna, Valproātskābes, Levetiracetāma un Brivaracetāma) efektivitāti BDK izraisītā intracelulārā [Ca2+] pieauguma modelī
  • noteikta kandidātvielas šķīdība dažādos (pH no 2-10) šķīdumos
  • uzsākti pētījumi, lai noskaidrotu kandidātvielas saistīšanos ar dažādu sugu plazmas olbaltumvielām.

Publicēts: 12.04.2019.