Paveiktais laika posmā no 05.07.2018. līdz 04.10.2018.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • balstoties uz ķīmiskās sarežģītības analīzi, izvēlēti prioritāri attīstāmie savienojuma sintēzes ceļi
  • turpinās in vivo toksicitātes pētījumi
  • noteikts  in vitro toksicitātes salīdzinājums ar klīnikā lietotajiem pretepilepsijas līdzekļiem
  • noteikta zāļu kandidātvielas saistīšanās ar plazmas olbaltumvielām peles plazmā, izmantojot UPLC/MS/MS metodi
  • izmantojot radioiezīmētu ligandu, noteikta kandidātvielas saistīšanās ar vezikulu proteīniem
  • augusta beigās OSI viesojās  profesors G.Stokins no Brno, vizītes laikā tika apspriesti  prioritārie darba uzdevumi
  • veikta tirgus izpēte un izvēlēts pakalpojuma sniedzējs sirds drošības, nevēlamo reakciju fermentu paneļa un orālās biopieejamības  testiem.

Publicēts: 12.10.2018.