Paveiktais laika posmā no 05.07.2019. līdz 04.10.2019.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • Izstrādāta jaunā metode hirāli tīra (4R,5S)-5-metil-4-fenilpirolidīn-2-ona iegūšanai ar 90% iznākumu. Galaprodukts sintezēts no etilēstera starpprodukta izmantojot amonjaku metanolā, kas dod iespēju izvairīties no karbonskābes piemaisījuma veidošanas. Pēc attīrīšanas un pārkristalizācijas iegūti 28 grami kandidātvielas;
  • Tika noskaidrots kandidātvielas toksikoloģiskais profils;
  • Tika noteikta kandidātvielas anti-epileptiskā darbība salīdzinājumā ar klīnikā esošajiem anti-epileptiķiem;
  • Reģistrēti trīs patenti.

Publicēts: 14.10.2019.