Paveiktais laika posmā no 05.01.2020. līdz 04.04.2020.

Pārskata periodā veiktas šādas aktivitātes:

  • izmantojot MES modeli, tika noskaidrota klīnikā esošā anti-konvulsanta levetiracetāma pretkrampju darbība un salīdzināta ar kandidātvielas pretkrampju darbību ekvimolārās koncentrācijās;
  • sagatavota prezentācija par kandidātvielas un klīnikā esošo pretkrampju līdzekļu terapeitisko efektivitāti dažāda rakstura un izcelsmes krampjos;
  • lai spriestu par klīnikā esošo savienojumu ietekmi uz kustību aktivitāti, izmantojām atvērtā lauka testu un salīdzinājām ar kandidātvielas ietekmi uz kustību aktivitāti pēc atkārtotas 30 dienu terapijas;
  • minētajā laika periodā veikta sarakste ar Indijas patentpilnvarniekiem, kā arī sagatavotas un iesniegtas atbildes Ukrainas patentu iestādei. Veikta sarakste ar Eiropas patentpilnvarniekiem, pēc EPO pieprasījuma pirms patenta izsniegšanas novērsti formālie iebildumi.

Publicēts: 14.04.2020.