Latvijas Organiskās sintēzes institūta infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomā – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

Projekta Nr.
1.1.1.4/17/I/007
Projekta vadītāji
Dace Kārkle, Edīte Barkāne
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2017. – 31.07.2023. (pagarināts līdz 30.11.2023.)
Projekta īstenošanas vieta
Aizkraukles iela 21 un Stāmerienas iela, Rīga
Kopējās projekta izmaksas
13 526 366 EUR (ERAF finansējums – 10 186 027 EUR)
Projekta mērķis ir modernizēt Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomas – biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, ietvaros, tādējādi veicinot OSI iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un OSI rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai. Projekta ietvaros plānotās galvenās darbības:
  • zinātniski pētnieciskās aparatūras iegāde un modernizācija farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes biotehnoloģiju, biomateriālu un fitoķīmijas jomā
  • Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Aizkraukles ielā 21, Rīgā
  • organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošana un renovācija Aizkraukles ielā 21, Rīgā
Publicēts 03.11.2017.
Projekta īstenošana noslēgusies 30.11.2023.
Projekta ietvaros ir uzbūvēts un aprīkots jauns biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratoriju korpuss – Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centrs, kā arī veikti būvdarbi organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošanai un renovācijai. Projekta ietvaros veikta pētniecības infrastruktūras attīstība:
  • Iegādāta aparatūra (aparatūra farmakoloģijas pētījumiem, hromatogrāfijas aparatūra, aparatūra monokristālu rentgenstaru difraktometra mazo molekulu un metālu kompleksu matricu struktūrpētījumiem, Biotehnoloģiju un fitoķīmijas laboratorijas aparatūras komplekts, aparatūra BBCE projektam).
  • Veikta organiskās sintēzes laboratoriju modernizācija, Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju aparatūras modernizācija un kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana proteīnu struktūru analīzei.
Publicēts 18.12.2023.