Lai nodrošinātu organiskās sintēzes un fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju pielāgošanu un renovāciju, 09.08.2017. noslēgts līgums ar  SIA “FF” par OSI esošās ēkas laboratorijas moduļu renovāciju. Notika būvniecības darbi.

Lai nodrošinātu biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecība Stāmerienas ielā, Rīgā, 27.06.2017. ir noslēgts līgums ar SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi. Notika  būvprojekta izstrādes process.

Piegādāti un uzstādīti  velkmes skapji, laboratorijas galdi, ugunsdroši skapji un ugunsizturīgi laboratorijas reaģentu skapji ar ventilāciju. Piegādāta  un uzstādīta histoloģijas un imunohistoloģijas un audu automātiskās apstrādes aparatūra, reālā laika PCR sistēma un  kvadrupola jonu slazda un noskrējiena laika masspektrometrs.  Notika darbs pie  iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas, iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas zinātniski pētnieciskās aparatūras iegādei un modernizācijai farmakoloģijas, struktūrpētījumu, organiskās sintēzes jomā.

Publicēts 02.02.2018.