Uzsākta izvērtēšana iepirkumā Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrāde” iesniegtajiem piedāvājamiem.

Izsludināts iepirkums (25.10.2019.) par aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.

Izvērtēti piedāvājumi iepirkumā Nr. OSI 2019/10 AK ERAF ” Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam ” Noslēgti divi līgumi par aparatūras piegādi – divās lotēs iepirkums beidzās bez rezultāta.

Publicēts 11.12.2019.