2020. gada 7. janvārī noslēgts līgums ar SIA “OZOLA&BULA” par biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrādi. Notika darbs pie būvprojekta izstrādes.

Iepirkuma Nr. OSI 2019/14 AK ERAF ” par Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam” noslēgti 8 līgumi.

Divu līgumu ietvaros (Iepirkums Nr. OSI 2019/10 AK ERAF ” Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam “) piegādāta aparatūra.

Publicēts 11.03.2020.