Divpadsmit  līgumu ietvaros (Iepirkums Nr. OSI 2019/10 AK ERAF ” Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam “) piegādāta aparatūra.

Izsludināts iepirkums  Nr. OSI 2020/10 AK ERAF – Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.

Turpināts darbs pie biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa  būvprojekta izstrādes.

Darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas iepirkumiem:

  • Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kravas liftu nomaiņa izmantojot ar „projektē un būvē” modeli;
  • Saspiestā gaisa ražošanas un apgādes sistēmas izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā;
  • Tandēma masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.

Publicēts 11.06.2019.