Lai nodrošinātu biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (iesk. fitoķīmijas laboratoriju) būvniecību, 27.06.2017. ir noslēgts līgums ar SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi. Notika  būvprojekta izstrādes process.

Piegādātas četras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas. Veikta  Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopijas iekārtu modernizācija un funkcionālā paplašināšana,  modulāras preparatīvās hromatogrāfijas sistēmas piegāde un dažādu ķīmijas laboratorijas aparatūru piegāde.

Publicēts: 03.09.2018.