Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana iepirkumam “Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrāde”.

Noslēgts līgums un piegādāts sasaldētu, imobilizētu kristālu paraugu uzglabāšanas un transportēšanas aprīkojums.

Piedāvājumu vērtēšana iepirkumā par aparatūras piegādi farmakoloģijas pētījumu veikšanai.

Publicēts: 04.06.2019.