Piegādāta aparatūra divu līgumu ietvaros – piegādāts Implantējamo telemetrijas sensoru komplekts un plūsmas citometra- šķirotāja papildaprīkojums BD FACSMelody violetā lāzera modulis.

Darbs pie iesniegto piedāvājumu vērtēšanas iepirkumiem:

  • Nr. OSI 2020/10 AK ERAF – Biotehnoloģiju laboratorijas aparatūras un aparatūras pētījumiem farmakoloģijā piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam;
  • Nr. OSI 2020/11 AK ERAF Latvijas Organiskās sintēzes institūta esošo kravas liftu nomaiņa izmantojot ar „projektē un būvē Nr. OSI 2020/14 AK ERAF;
  • Nr. OSI 2020/13 AK ERAF par  Saspiestā gaisa ražošanas un apgādes sistēmas izveide Latvijas Organiskās sintēzes institūtā;
  • Nr. OSI 2020/14 AK ERAF Tandēma masspektrometra piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.

Turpināts darbs pie biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa  būvprojekta izstrādes.

Publicēts 10.09.2019.