Sagatavota iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums “Latvijas Organiskās sintēzes institūta biotehnoloģijas un fitoķīmijas laboratoriju korpusa būvprojekta izstrāde”. Piedāvājumi saņemti 20.08.2019, uzsākta piedāvājumu izvērtēšana.

Dokumentācijas sagatavošana atkārotam iepirkumam par Aparatūras pētījumiem farmakoloģijā un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam.
Izvērtēti piedāvājumi iepirkumā Nr. OSI 2019/04 AK ERAF “Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam” –  noslēgti pieci līgumi par aparatūras piegādi. Trijās lotēs iepirkums beidzās bez rezultāta.

Izsludināts iepirkums un uzsākta piedāvājumu vērtēšana iepirkumā Nr. OSI 2019/10 AK ERAF ” Organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam “.

Publicēts 03.09.2019.