Pārtraukts līgums līgums ar SIA “OZOLA & BULA, arhitektu birojs” par fitoķīmijas laboratorijas būvprojekta izstrādi.

Izstrādāta iepirkumu dokumentācija par aparatūras piegādi farmakoloģijas pētījumu veikšanai un organiskās sintēzes laboratoriju aparatūras piegādi.

Publicēts: 04.03.2019.