Atbalsts Latvijas Organiskās sintēzes institūta starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

Projekta mērķi

Sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi Latvijas Organiskās sintēzes institūtā (turpmāk – OSI), veicināt OSI dalību starptautiskajos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos, kā arī īstenot Latvijas Nacionālās partnerības plānu dalībai Eiropas infrastruktūras atvērtajā skrīninga platformā ķīmiskajai bioloģijai (EU-OPENSCREEN).

Vienošanās Nr. 1.1.1.5/18/I/007
Projekta īstenošanas vietaLatvijas Organiskās sintēzes institūts, Aizkraukles iela 21, Rīga
Kopējais projekta īstenošanas ilgums55 mēneši
Kopējās projekta izmaksas614 772,80 EUR
(projektu līdzfinansē no ERAF – 522 556,88 EUR un valsts budžeta – 92 215,92 EUR)

Galvenās projekta darbības

  1. Programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana
  2. Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi
  3. Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā
  4. Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā

Publicēts 02.07.2018.