Paveiktais laika periodā no 29.06.2018. līdz 30.09.2018.

1.aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Līdz vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanu programmas “Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu konkursos iesniegti 19 projektu iesniegumi, kas kvalificējas ERAF atbalstam projekta ietvaros. Pārskata periodā turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas.

2.aktivitāte “Tīklošanās, mācību un mobilitātes pasākumi”

Līdz vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanu apmeklēti vairāki tīklošanās pasākumi, kā EARMA konference un H2020 seminārs Briselē. Pārskata periodā veikti sagatavošanās darbi MSCA2018 konferences Vīnē (01.-02.10.2018.) apmeklēšanai.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

12.04.2018 OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju konsorcija ietvaros veic OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A.Jirgensons.
OSI direktors O.Pugovičs 24.-25.09.2018. Berlīnē piedalījās EU OPENSCREEN 2.dibinātāju sapulcē un oficiālajā inaugurācijas pasākumā, savukārt A.Jirgensons 26.09.2018. piedalījās EU-OPENSCREEN partner sites forumā, kas arī norisinājās Berlīnē.

5.aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

29.06.2018.OSI foajē uzstādīts A3 izmēra informatīvais plakāts ar informāciju par projekta nosaukumu,īstenošanas periodu un mērķi.
02.07.2018. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota informācija par projektu.

Publicēts: 02.10.2018.