Paveiktais laika periodā no 01.04.2020. līdz 30.06.2020.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Pārskata periodā turpinās darbs pie Latvijas Organiskās sintēzes institūtam (OSI) atbilstošo  programmas “Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu konkursu apzināšanas un attiecīgu pieteikumu gatavošanas – 2 projekti novērtēti virs vērtēšanas kvalitātes sliekšņa un tiks pieteikti ERAF atbalstam.

3. aktivitāte. “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Sakarā ar Latvijā un pasaulē noteiktajiem COVID-19 izplatības novēršanas ierobežojumiem, uz 2021.gadu tika pārcelta 2020.gada rudenī plānotā starptautiskā konference “Drug Discovery Conference 2020”.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

02.04.2020. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 02.07.2020.