Paveiktais laika periodā no 01.01.2023. līdz 31.03.2023.

1. aktivitāte “Programmas “Apvārsnis 2020″ un Eiropas Savienības 9. Ietvara programmas projektu pieteikumu sagatavošana”

Darbu turpina starptautisko projektu piesaistes speciālists.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • uzsākta projekta “Natural Products Research at Latvian Institute of Organic Synthesis as a Driver for Excellence in Innovation” (NATALION), kura koordinators ir OSI, īstenošana, kas atskaites periodā ietvērusi projekta uzsākšanas sanāksmi (31.01.2023.);
  • profesionālo prasmju attīstīšanai izmantota iespēja piedalīties Eiropas Projektu vadītāju un administrētāju asociācijas (European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)) rīkotajā “Ceļojuma balvas” (Travel bursary) konkursā, kura rezultātā iegūta balva ceļojuma izmaksu segšanai, lai apmeklētu EARMA rīkoto konferenci 2023. gada aprīlī Prāgā. Iesniegts arī pieteikums konkursā uz dalību EARMA koordinētajā Apvārsnis Eiropa projektā RM Roadmap, lai kļūtu par projekta vēstnesi Latvijā (pienākumu izpilde ir brīvprātīga un neapmaksāta un ietver arī apmācību un semināru apmeklēšanu).

3.aktivitāte. ”Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”

Uzsākta gatavošanās projektā paredzētajai 4.zinātniskajai konferencei.

4. aktivitāte “Dalības nodrošināšana ERIC (EU-OPENSCREEN) konsorcijā”

2018.gada 12.aprīlī OSI kļuvis par pilntiesīgu EU OPENSCREEN (EU-OS) īstenotājorganizāciju – koordināciju ar partneriem konsorcija ietvaros pārskata periodā turpinājis veikt OSI direktora vietnieks zinātniskajā darbā A. Jirgensons.

Pārskata periodā veiktas šādas darbības:

  • informācijas par EU-OS sniegtajām iespējām izplatīšana;
  • OSI un citu Latvijas pētniecisko organizāciju iespēju popularizēšana EU-OS ietvaros.

5. aktivitāte “Projekta publicitātes pasākumi”

31.03.2023. OSI mājas lapā www.osi.lv ievietota aktuālā informācija par projektu.

Publicēts: 31.03.2023.